ישראל במלחמה | "בשער" מגיב
Israel at War | Bashaar Responds

מאבק האקדמיה בישראל למול תגובות מהעולם האקדמי
ביחס לאירועים החל ממתקפת החמאס הרצחנית ב-7.10.23

The Israeli Academia reacts to statements by world-wide academia regarding the events since Hamas' murderous attack on 7.10.23

"בשער" מגיב
BsShaar Responds

תגובות "בשער" להצהרות של גופים בקהילה האקדמית ברחבי העולם, ביחס למתקפה הרצחנית של החמאס, החל מה-7.10.23

Bashaar's responses to statements by academic institutions around the world, regarding Hamas’ genocidal attack on Israel on October 7, 23

עצומות לחתימה
Petitions to Sign

ריכוז עצומות לחתימה של הקהילה האקדמית בישראל ובעולם, החל מה-7 באוקטובר 2023, ביחס למתקפה הרצחנית של החמאס.

Petitions to be signed by the academic community in Israel and around the world, in relation to Hamas’ genocidal attack on Israel on October 7, 23 and onward.

תמיכה בישראל
Solidarity with Israel

מוסדות אקדמיים מהעולם שגינו באופן חד משמעי את המתקפה הרצחנית של חמאס על ישראל ב-7 באוקטובר 2023. אנו מבקשים להודות להם על התמיכה.

Non-Israeli academic institutions that expressed their unequivocal condemnation of Hamas’ genocidal attack on Israel on October 7, 2023. We wish to thank them for their solidarity.

דילוג לתוכן