על ״בשער״

 

"בשער – אקדמיה למען החברה בישראל" הוא ארגון א-פוליטי ובלתי תלוי שנוסד בשנת 1999 ומאגד כ-2000 חברות וחברי סגל אקדמי מכל מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל, ביניהם כלות וחתני פרס נובל ופרס ישראל, נשיאות, נשיאים ורקטורים לשעבר, שרותמים בהתנדבות מלאה את שלל תחומי המומחיות שלהם בנושאי אקדמיה, מדע, מחקר, מדיניות השכלה גבוהה ועוד, למען החברה בישראל במגוון ערוצים.

מטרות "בשער"

קידום ערכים ליברלים ואוניברסליים וערכי מורשת ישראל ברוח מגילת העצמאות

קידום ערכים (1)

קידום ערכים ליברלים ואוניברסליים
וערכי מורשת ישראל ברוח מגילת העצמאות

הנחלת חשיבה (1)
הנחלת חשיבה מושכלת וביקורתית בכל תחומי החיים הציבוריים בישראל
קידום איכות (1)
קידום איכות המערכות החינוכיות, המדעיות והטכנולוגיות

הנחלת חשיבה מושכלת וביקורתית בכל תחומי החיים הציבוריים בישראל

קידום איכות המערכות החינוכיות, המדעיות והטכנולוגיות

עמותת "בשער" הוקמה על ידי בכירים במערכת ההשכלה הגבוהה,  מתוך הבנה שהשכלה גבוהה היא בסיס קריטי במדינה דמוקרטית משגשגת; שהמשאב המשמעותי ביותר של מדינת ישראל הוא ההון האנושי שלה, שהשגשוג של המדינה, ההצלחות שלה בתחום המדע, המחקר והיזמות – כולם שורשיהם במערכת ההשכלה בכלל וההשכלה הגבוהה בפרט.  כמו כן, עבור פריפריות חברתיות וגיאוגרפיות השכלה גבוהה היא המפתח המוכח למוביליות כלכלית וחברתית.

למרות החשיבות העצומה של ההשכלה הגבוהה היא נתפסת בציבוריות הישראלית כמובנת מאליה וסובלת משחיקה מתמשכת. "בשער" הוא הגוף הבלתי תלוי היחיד שלקח על עצמו לשמור על מערכת ההשכלה הגבוהה, להתריע מפני שפע של איומים אפשריים שאיתם המערכת הזו מתמודדת, להתמודד עם אתגרי העתיד בסביבה טכנולוגית וחברתית המשתנה במהירות ולהשמיע את קולה של הקהילה האקדמית – למען החברה בישראל.

חברות וחברי "בשער" מתנדבים לפעול למען החברה בישראל במגוון ערוצים:

1. ערוץ אקדמי ציבורי
הפעילות בערוץ הזה כוללת איתור וניטור של סוגיות ואתגרים הקשורים למערכת ההשכלה-הגבוהה, איכותה, תפקודה, ערכיה וממשקיה עם החברה והכלכלה לצורך בחינתן והעלאתן לדיון פתוח, ביקורתי ונרחב גם בתוך "בשער" וגם עם גורמים מחוצה לה – זאת בין היתר במסגרת הפורום להשכלה גבוהה (בשיתוף עם מוסד שמואל נאמן בטכניון) שמוביל פרופ' שמעון ינקלביץ' ושבין הפעילויות הוא מקיים מדי שנה סדרת מפגשים ודיונים בנושא מהותי. בשנת 2021 התמקדה הסדרה בנושא "עשור להחלטת המל"ג על הנגשת השכלה גבוהה למגזרים ייחודיים" – בעיקר מהחברה הערבית והחברה החרדית; בשנת 2022 נושא הסדרה היה "אקדמיה בעולם משתנה – ערכים, גבולות וקווים אדומים" ובמסגרתה נדונים ערכי ליבה של ההשכלה הגבוהה ובעיקר חופש אקדמי ואוטונומיה מוסדית. כמו כן הפורום מקיים כנסים גדולים כדוגמת כנס בנושא "יחסי אקדמיה-פריפריה" שהובילה פרופ' יערה בר-און. בכל כנס או מפגש משתתפים טובי המומחים והמומחיות בארץ בנושא, ובסיום בדרך כלל יוצא דוח עם מסקנות והמלצות שמועבר לקובעי מדיניות על מנת שיוכלו לקיים דיון מושכל בנושאים אלה עם תובנות של טובי המומחים בתחומים אלה.

בנוסף אנחנו מפרסמים גילויי דעת וניירות עמדה, למשל נייר עמדה ביחס לפסיקת בג"ץ בסוגיית מסלולי לימוד באקדמיה בהפרדה מגדרית וכן מקיימים כנסים ומפגשים כדוגמת כנס על האקדמיה בתקופת הקורונה, כנס בנושא ביו-אתיקה בתקופת הקורונה ואחריה, ועוד.

יזמנו והקמנו את "עומדים בשער" – קו חם לשמירה על חופש אקדמי ואנחנו מפעילים את 'רשת בשער-אקדמיה-ישראל' שהיא פלטפורמה לדיונים של אלפי חברות וחברי הקהילה האקדמית מכל מוסדות ההשכלה הגבוה בישראל.

2. ערוץ OUTREACH – חינוכי/הנגשת ידע אקדמי
הפעילות האקדמית והמחקר האקדמי ממומנים במידה גדולה ע"י הציבור. חשוב שהציבור יהיה ער ויבין את חשיבות התוצרים שהפעילות והמחקר באקדמיה מפיקים בכלל, ואת השפעותיהם על קידום ופיתוח החברה בפרט.

הפערים החברתיים והכלכליים במדינה שלנו הם נקודת תורפה. השכלה גבוהה היא קריטית לצמצום פערים וכמובן לשגשוג. אנחנו פועלים בבתי ספר בפריפריה, פוגשים תלמידות ותלמידים, חניכי שנות שירות ומכינות כדי לקרב אותם לאפשרות של השכלה גבוהה, לסיפורים האישיים ולהישגים המדעיים של חוקרות וחוקרים בכל התחומים, לעורר בהם סקרנות, לעודד אותם למצוינות ולהראות להם שהשכלה גבוהה היא אפשרות שפתוחה בפניהם. אנחנו פוגשים גם צוותי הוראה להרצאות העשרה בתחומים הרלבנטיים להם. ערוץ קידומדע של "בשער" מהווה  פלטפורמה שמאפשרת לחברות ולחברי סגל להתנדב, לתרום, להשפיע.

בנוסף אנו מפעילים את "קידומדע – לשאול הכל!" מערכת מקוונת לשאלות למומחים.ות בכל תחומי הידע המדעי ומארגנים מפגשים עם הקהל הרחב המיועדים להנגשת ידע אקדמי כדוגמת 'אקדמאניה 22' – 26 הרצאות בנושא אקלים שניתנו השנה באותו יום ובאותה השעה בפריפריה בכל רחבי הארץ ללא עלות.

הפעילות בערוץ זה מתמקדת בפריפריה חברתית וגיאוגרפית.

השותפים לעשייה

דילוג לתוכן