הצטרפות לקהילת "בשער"

תרומה ל"בשער"

ארגון "בשער- קהילה אקדמית למען החברה בישראל" (ע"ר), הוקם בשנת 1999 ע"י חברי סגל בכירים ממוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל.
כיום חברים בארגון כ-1700 חברות וחברי סגל אקדמי, לרבות נשיאים ורקטורים בהווה ולשעבר, חתני פרס נובל ופרס ישראל מכל המוסדות להשכלה הגבוהה בישראל.

יו"ר "בשער" הינה פרופ' חגית מסר-ירון, אשר כיהנה כמדענית הראשית במשרד המדע , כנשיאת האוניברסיטה הפתוחה  וכסיו"ר המועצה להשכלה גבוהה.
יושבי הראש הראשונים היו פרופ' זאב תדמור, נשיא הטכניון לשעבר ופרופ' חנוך גוטפרוינד, נשיא האונ' העברית בירושלים לשעבר.

מטרת הארגון היא לקדם את החברה בישראל כחברה תומכת ומקדמת ידע על בסיס העקרונות הבאים:

ליברלים

קידום ערכים ליברלים ואוניברסליים
וערכי מורשת ישראל ברוח מגילת העצמאות

מחשבה ביקורתית
הנחלת חשיבה מושכלת וביקורתית בכל תחומי החיים הציבוריים בישראל
מצויינות
קידום איכות המערכות החינוכיות, המדעיות והטכנולוגיות

 

"בשער" הוא ארגון א-פוליטי ובלתי תלוי שפועל למען החברה בישראל במגוון נושאים. הארגון מאגד את כל אנשי הסגל ממניפת הידע האקדמי בכל האוניברסיטאות והמכללות בישראל.
ארגון "בשער" פועל כיום בשני תחומים מרכזיים:

1. תחום ההשכלה הגבוהה
פורום הפתוח לנציגים מכלל מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל אשר מטרתו לשמור על מאפייניה הייחודיים של האקדמיה וחיזוקם. פעילותו של הפורום מתבצעת באמצעות מפגשים, כנסים והנגשת ידע בנושא לציבור הרחב ולמקבלי החלטות.

2. תחום החינוך המדעי
הרחבת החשיפה להשכלה גבוהה, למחקר האקדמי בישראל ולחשיבותה של החשיבה הרציונלית מול קהלי יעד מגוונים במערכת החינוך. הפעילות החינוכית מתבצעת בשני אופנים: מפגשים של חוקרים ומרצים עם בני נוער ומורים, ומערכת מקוונת לשאלות ותשובות ממומחים ממגוון תחומי הידע. ארגון "בשער" מתמקד בפעילותו החינוכית בעשייה בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית.

 

דילוג לתוכן