רשת בשער-אקדמיה-ישראל

רשת בשער-אקדמיה-ישראל היא רשת פעילות אקדמית אזרחית (וולונטרית ולא מוסדית) אשר מיועדת להעצים את הקהיליה האקדמית והאזרחות האקדמית באותם תחומים אשר נופלים בין הכיסאות או מחייבים שיתוף פעולה בין מוסדי.

הרשת כוללת בשלב זה את הפעילויות הבאות:
א. רשימת דואר אלקטרונית, בשער-אקדמיה-ישראל
ב. קבוצת פייסבוק

הרשת הוקמה כיוזמה ברוכה של פרופ' דוד לוי-פאור מהאוניברסיטה העברית והובלה במשך מספר שנים בשיתוף פעולה עם ד"ר ארנה רז מאוניברסיטת ת"א.

מטרת הרשת

הרשת מיועדת לאנשי אקדמיה בכל הדרגים, במטרה לאפשר שיח פורה בין אנשיה הכולל התייעצויות ודיונים על נושאי השעה, בהתאם למאפייני המדיום (פייסבוק ותפוצת דוא"ל בהתאם).

קבוצת הפייסבוק

קבוצת הפיסבוק נקראת Bashaar-Academia-IL Network
הדרכה על עבודה ברשתות חברתיות כמו פייסבוק נמצאת כאן. מדריכים פשוטים אחרים נמצאים באמצעות חיפוש ברשת.

תפוצת הדוא"ל – שליחת הודעות והצטרפות

למשלוח הודעות לכל חברי הרשת יש לשלוח מייל לכתובת: academia-il@listserver.huji.ac.il
בקשות להרשמה או הסרה מהרשת יש לשלוח במייל למנהל/ת הרשת: reshet.bashaar@bashaar.org.il 
כמו כן, ניתן לפנות בכל עניין לגבי הרשימה למנהל/ת הרשת בכתובת: reshet.bashaar@bashaar.org.il

מדיניות הפרסום ברשת

באוקטובר 2019 עבר ניהול הרשת לאחריות ארגון "בשער- קהילה אקדמית למען החברה בישראל", אשר עוסק בסוגיות הקשורות להשכלה הגבוהה בישראל וחוסנה כחלק מפעילותו למען החברה בישראל. ב"בשער", לצד מנהל/ת הרשת, פועלת ב"בשער" ועדה מצומצמת מקרב חברי הוועדה היוזמת של "בשער" המהווה, במקרה הצורך, מערכת ליעוץ ולהחלטה בנוגע לפרסומים ברשת.

כתובת מנהל/ת הרשת: reshet.bashaar@bashaar.org.il
לפניות לוועדת מערכת הרשת: bashaar@bashaar.org.il

כחלק מתהליך הניהול השקוף של הרשת, להלן הקריטריונים לפרסום הודעות ברשת זו.

א. תכנים רלוונטיים:

 1. נושאי אקטואליה ודעות של נשות ואנשי אקדמיה הקשורים לעולם האקדמי בארץ ובעולם.

 2. מידע על כנסים והישגים אקדמיים בעלי רלוונטיות למרבית נשות ואנשי הסגל באקדמיה בישראל.

ב. כללי פרסום ברשת:

 1.  במטרה למנוע עומס יתר של ההודעות ברשת, לעיתים יתעכב פרסום של הודעה כלשהי.

 2.  במקרים מסוימים יופנו חברי הרשת לפרסום הודעתם בקבוצת הפייסבוק של הרשת במקום בתפוצת המייל.

 3.  עיקר פעילות הרשת יתרכז בשעות אחר הצהריים בין השעות 15:00 ל-17:00 במטרה לצמצם הפרעה בשעות העבודה – אבל תהיינה הפצות גם בשעות אחרות לפי העניין ולפי שיקולי מינון והימנעות מהצפה.

 4.  הודעות עם תוכן דומה או חוזר לאלו שכבר פורסמו לא תופצנה.

 5.  ככלל, למשתתף/ת זכות לפתוח דיון ברשת אחת לחודש ולהגיב עד 3 פעמים על אותו דיון. ייתכן שבשלב מסוים נמליץ על העברת הדיון להתכתבויות אישיות.

 6.  תגובות קצרות של עד 100 מילים יקבלו העדפה בפרסום על פני תגובות ארוכות. בהקשר זה אנו ממליצים על:
  א.   מסרים קצרים ומחודדים בעלי טענה מרכזית אחת.
  ב.   הבהרת כוונת המייל בראשית הדברים תוך קישור לנושא שעל הפרק.
  ג.   אם יש התייחסות לטענה או לאמירה מתוך תגובות קודמות יש לציין זאת במפורש, ועדיף להתרכז רק באחת ולא בכמה.
  ד.   יש לבדוק האם הטענה המרכזית של התגובה כבר עלתה קודם לכן בדיון.
  ה.   לפני משלוח המייל חשוב לוודא שאין בו פליטות קולמוס.

 7.  בפרסום תגובות לדיון תהיה עדיפות לפרסום תגובות שמכילות התייחסות עניינית לנושא הדיון. ככלל, הודעות בנות מילה או מילים ספורות כדוגמת: "אכן", "מסכימה", "אני מצטרף" וכיו"ב לא תפורסמנה.

 8.  ברשת יתפרסמו רק דיונים והודעות שהרשת של "בשער" היא הנמענת היחידה שלהם. למען הסר ספק – הודעות לפרסום ברשת "בשער" ימוענו אל academia-il@listserver.huji.ac.il בלבד.

 9.  שורת הנושא של הודעה שפותחת דיון צריכה לשקף בבירור את נושא ההודעה.

 10.  עדיף שתוכן ההודעה יהיה בגוף המייל ולא בצרופה, אך במקרה של שליחת צרופה או קישור יש להוסיף הסבר מלווה בגוף ההודעה עצמה.

 11.  לא יפורסמו ברשת תכנים בעלי אופי מסחרי/שיווקי גם אם הם בעלי רלוונטיות לכלל הסגל באקדמיה בישראל.

 12.  סגירת דיון לתגובות נוספות – ההחלטה על אי פרסום הודעות נוספות בדיון נתונה לשיקול הדעת המקצועי של מנהל/ת הרשת תוך הבאה בחשבון של שיקולים הנוגעים לתוספת מהותית לדיון, למיצוי הדיון, לעומס על נמעני הרשת וכיו"ב.

 13.  במקרה של אי-פרסום הודעה שנשלחה לרשת, הודעה תישלח לשולח/ת המנמקת את הסיבה.

 14.  כללי מדיניות הפרסום ברשת יעודכנו מעת לעת, ועל חברות וחברי הרשת לבדוק ולהתעדכן באתר.

ג. כללי התנהגות:

בהעדר שפה לא מילולית (כמו חיוך או מבט), המייל מהווה כר נרחב לאי-הבנות, לכן ישנם מספר כללים להתנהגות ברשת:

 1.  אין להשתמש בלשון פוגענית ובכינויי גנאי.

 2.  יש להזדהות בשם מלא, ניתן ורצוי לציין השתייכות ארגונית.

 3.  למנהלי הרשת שמורה הזכות לא לפרסם הודעות פוגעניות.

 4.  היזהרו משימוש בסרקזם במייל, כיוון שפעמים רבות הוא איננו מובן.

 5.  אם בלי משים פגעת במישהו מומלץ להתנצל.

 6.  לפני שמגיבים להודעה מומלץ לקרוא אותה בעיון ועד הסוף.

 7.  על הדיון להיות ענייני ולהימנע מהתייחסות לאישיות של הכותבים הקודמים.

 8.  רצוי לא להשתמש בסימני פיסוק מיותרים והדגשים, שכן "בשפת המייל" זאת המקבילה של צעקה.

רשת בשער-אקדמיה-ישראל, משמשת כפלטפורמה לשיח ודיונים של אנשי אקדמיה. הודעה שעומדת בתנאי מדיניות הפרסום ברשת ועל פי שיקול הדעת של הנהלת הרשת, תופץ למנויי הרשת. יחד עם זאת האחריות על התוכן המופץ היא של השולח.ת בלבד. ארגון "בשער" ו/או מי מטעמו אינו/ם אחראי/ם על המידע, על המקורות המצוטטים בו, על רמת הדיוק, על זכויות יוצרים (אם רלבנטי) שכלולים בהודעות הנשלחות להפצה ברשת.

הוועדה המנהלת של רשת אקדמיה:

פרופ' חגית מסר-ירון
יו"ר "בשער", נשיאת האוניברסיטה הפתוחה לשעבר
אוניברסיטת תל אביב
לדף הויקיפדיה
פרופ' צבי הכהן
רקטור אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לשעבר
פרופ׳ עודד נבון
המכון למדעי כדור הארץ האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' דוד לוי-פאור
המחלקה למדע המדינה
האוניברסיטה העברית בירושלים
לדף הויקיפדיה
פרופ' רונית בוגלר
המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה
האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר ורד אריאל-נהרי
מנכ"לית "בשער"
ד"ר אפרת פיטרסה
מנהלת רשת בשער-אקדמיה-ישראל
דילוג לתוכן