הכנס הקרוב

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

9.10

כנסים קודמים

מפגש 43 מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל- לאן

פורום השכלה גבוהה המובל ע"י עמותת "בשער- קהילה אקדמית למען החברה בישראל" ומוסד שמואל נאמן. במהלך תשע"ט (2018-2019), נערכו 4 מפגשים במסגרת פורום השכלה גבוהה בנושא מהפכת המכללות בעבור חצי יובל- הישגים ואתגרים

מפגש 42 מכללות לחינוך- חזון מול מציאות

ב-24.3.2019 נערך המפגש השלישי בסדרה אשר עסק בנושא "המכללות האקדמיות לחינוך- חזון מול מציאות", ובמסגרתו התקיים פאנל בנושא הכשרת המורים בישראל כחלק ממניפת הפעילות של ההשכלה הגבוהה בישראל. הפאנל העמיק ביחסי הגומלין המורכבים בין האקדמיה, משרד החינוך והחברה בישראל

מפגש 41 המכללות הלא מתוקצבות- חזון מול מציאות

ב-30.1.2019 נערך המפגש השני בסדרה שעסק בנושא "המכללות האקדמיות הלא מתוקצבות – חזון מול מציאות", המנתח את מאפייניהם של מוסדות השכלה גבוהה המושפעים באופן ישיר מתנודות השוק החופשי, ובפרט בפעילות מוסדות אלה בישראל

מפגש 40 המכללות המתוקצבות- חזון מול מציאות

ב18.12.19
נערך מפגש הפתיחה, שעסק בנושא ב "המכללות האקדמיות במערכת המתוקצבת – חזון מול מציאות". במסגרת המפגש התקיים דיון בנושא השפעתה של הרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה לאוכלוסיות השונות בישראל, וכיצד מערכת המכללות הגדירה את עצמה מחדש במהלך התפתחותה ב-25 השנים האחרונות

מפגש 40 המכללות מתוקצבות חזון מול מציאות

פורום השכלה גבוהה המובל ע"י עמותת "בשער- קהילה אקדמית למען החברה בישראל" ומוסד שמואל נאמן. ב-25.5.2018, על רקע השינויים במערכת הרגולציה של ההשכלה הגבוהה, נערך מפגש העוסק במשברים במערכת הרגולטורית. הפורום התגבש על רקע תהליכי המינוי והחלפת האישים במל"ג בשנת 2018 אשר העלו צורך לקיים מפגש לדיון ביקורתי בתהליכים המתרחשים במערכת זו. הפורום התמקד בבחינה ביקורתית של משמעותם של שינויים נרחבים אלה על מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל
דילוג לתוכן