סרטון: פורום השכלה גבוהה מפגש מספר 57 – כנס: הקמת אוניברסיטה בגליל | פרופ' בני גיגר | 9.12.22

פורום השכלה גבוהה של "בשער" ומוסד שמואל נאמן

מפגש בנושא:

הקמת אוניברסיטה בגליל
בהשתתפות:

פרופ' בני גיגר

מכון ויצמן למדע, לשעבר יו"ר הקרן הלאומית למדע
עמד בראש הוועדה שגיבשה את התוכנית להקמת האוניברסיטה בגליל

יום שישי | 9 דצמבר 2022 | 12:00-11:00

באוניברסיטת תל אביב

ביולי 2021 הוחלט על הקמת ועדה לבחינת הקמת אוניברסיטה בגליל.
באפריל 2022 מונה פרופ' גיגר לעמוד בראש הוועדה.
הוועדה הוקמה כדי לגבש מתווה להקמת אוניברסיטת הגליל תוך בחינת ההיבטים הלאומיים, האקדמיים, התכנוניים, התקציביים והאחרים של הנושא ולהגיש המלצותיה לות"ת-מל"ג.
בחודש ספטמבר 2022 הוגש דוח הוועדה.

פרופ' גיגר הציג את הדוח וענה לשאלות הקהל

דילוג לתוכן