הצטרפות לקהילת "בשער"

תרומה ל"בשער"

גופים מנהלים

יו"ר "בשער"

פרופ' חגית מסר-ירון
נשיאת האוניברסיטה הפתוחה לשעבר
אוניברסיטת תל אביב
לדף הויקיפדיה

מנכ"לית "בשער"

ד"ר ורד אריאל-נהרי

הוועד המנהל של "בשער":

פרופ' חגית מסר-ירון
יו"ר "בשער", נשיאת האוניברסיטה הפתוחה לשעבר
אוניברסיטת תל אביב
לדף הויקיפדיה
פרופ' סיגל אלון
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
אוניברסיטת תל אביב
פרופ' רונית בוגלר
המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה
האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' עודד נבון
המכון למדעי כדור הארץ
האוניברסיטה העברית בירושלים
(צולם על ידי יואב דודקביץ)
פרופ' יעקב עירם
בית הספר לחינוך
אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' מנחם רובינשטיין
גנטיקה מולקולרית
מכון ויצמן למדע

פרופ' זאב תדמור
נשיא הטכניון לשעבר
יו"ר מוסד שמואל נאמן בטכניון
לדף הויקיפדיה

ועדה יוזמת (ועדת היגוי):

פרופ' חגית מסר-ירון
יו"ר "בשער", נשיאת האוניברסיטה הפתוחה לשעבר
אוניברסיטת תל אביב
לדף הויקיפדיה
פרופ' סיגל אלון
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
אוניברסיטת תל אביב

                   פרופ' גדי אריאב
                הפקולטה לניהול
              אוניברסיטת תל אביב

      פרופ' רות ארנון 
כלת פרס ישראל למדעי הרפואה 
נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים לשעבר 
מכון ויצמן למדע 
  לדף הויקיפדיה    

פרופ' רונית בוגלר
המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה
האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' יערה בר-און
נשיאת אורנים- המכללה האקדמית לחינוך לשעבר
לדף הויקיפדיה

פרופ' נעימה בראונר
בית הספר להנדסה מכנית
אוניברסיטת תל אביב

פרופ' דבורה ברנע
בית הספר להנדסה מכנית
אוניברסיטת תל אביב

פרופ' חנוך גוטפרוינד
לשעבר נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים
לדף הויקיפדיה
פרופ' משה גולדברג
הפקולטה למתמטיקה
הטכניון
לדף הויקיפדיה
פרופ' יהודית גל-עזר
סגן נשיא לעניינים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה לשעבר
לדף הויקיפדיה

פרופ' איתמר גרינולד
החוג ללימודי התרבות העברית
אוניברסיטת תל אביב

פרופ' ידין דודאי
המחלקה לנוירוביולוגיה
מכון ויצמן למדע
לדף הויקיפדיה

פרופ' גילי דרורי
המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
האוניברסיטה העברית בירושלים
לדף הויקיפדיה
פרופ' צבי הכהן
רקטור אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לשעבר
פרופ' יעל השילוני-דולב
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
לדף הויקיפדיה
פרופ' ראמי חג'-עלי
הפקולטה להנדסה
אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' יהושע יורטנר
חתן פרס ישראל לכימיה
נשיא האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים לשעבר
אוניברסיטת תל אביב
לדף הויקיפדיה

פרופ' שמעון ינקלביץ'
ראש פורום השכלה גבוהה, "בשער"
חבר ות"ת לשעבר
רקטור אוניברסיטת תל אביב לשעבר
פרופ' אפרים יער
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
אוניברסיטת תל אביב
לדף הויקיפדיה
פרופ' דוד לוי-פאור
המחלקה למדע המדינה
האוניברסיטה העברית בירושלים
לדף הויקיפדיה
פרופ' רפאל משולם
חתן פרס ישראל לכימיה
רקטור לשעבר
האוניברסיטה העברית בירושלים
לדף הויקיפדיה
פרופ' עודד נבון
המכון למדעי כדור הארץ
האוניברסיטה העברית בירושלים
(צולם על ידי יואב דודקביץ)
פרופ' אבינעם ניר
הפקולטה להנדסה כימית
הטכניון
פרופ' יעקב עירם
בית הספר לחינוך
אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' דן ענבר
בית הספר לחינוך לשעבר
האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' גליה צבר
נשיאת המרכז האקדמי רופין
לדף הויקיפדיה

ד"ר מאיר צדוק
מנכ"ל האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים לשעבר

 
פרופ' אורי קירש
סגן יו"ר הות"ת לשעבר
הטכניון
פרופ' פרנסס רדאי
הפקולטה למשפטים
האוניברסיטה העברית בירושלים
לדף הויקיפדיה
פרופ' מנחם רובינשטיין
גנטיקה מולקולרית
מכון ויצמן למדע
פרופ' עמוס שפירא
הפקולטה למשפטים
אוניברסיטת תל אביב
לדף הויקיפדיה

פרופ' זאב תדמור
נשיא הטכניון לשעבר
יו"ר מוסד שמואל נאמן בטכניון
לדף הויקיפדיה
 

יו"ר "בשער"

פרופ' חגית מסר-ירוןנשיאת האוניברסיטה הפתוחה לשעבר, אוניברסיטת תל אביב

 

מנכ"לית "בשער"

ד"ר ורד אריאל נהרי

 

הועד המנהל של "בשער":

פרופ' חגית מסר-ירון, יו"ר "בשער", נשיאת האוניברסיטה הפתוחה לשעבר, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' סיגל אלון, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' רונית בוגלר, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' עודד נבון, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' יעקב עירם, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' מנחם רובינשטיין, גנטיקה מולקולרית, מכון ויצמן למדע
פרופ' זאב תדמור, נשיא הטכניון לשעבר, יו"ר מוסד שמואל נאמן בטכניון

 

ועדה יוזמת (ועדת היגוי):

פרופ' חגית מסר-ירון, יו"ר "בשער", נשיאת האוניברסיטה הפתוחה לשעבר, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' סיגל אלון, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' גדי אריאב, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' רות ארנון, כלת פרס ישראל למדעי הרפואה, נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים לשעבר, מכון ויצמן למדע
פרופ' רונית בוגלר, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' יערה בר-און, נשיאת אורנים- המכללה האקדמית לחינוך לשעבר

פרופ' נעימה בראונר, בית הספר להנדסה מכנית, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' דבורה ברנע, בית הספר להנדסה מכנית, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' חנוך גוטפרוינד, לשעבר נשיא האוניברסיטה העברית
פרופ' משה גולדברג, הפקוטלטה למתמטיקה, הטכניון
פרופ' יהודית גל-עזר, לשעבר סגן נשיא לעניינים אקדמיים, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' איתמר גרינולד, החוג ללימודי התרבות העברית, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' ידין דודאי, המחלקה לנוירוביולוגיה, מכון ויצמן למדע
פרופ' גילי דרורי, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' צבי הכהן, רקטור אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לשעבר
פרופ' יעל השילוני-דולב, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרופ' ראמי חג'-עלי, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' יהושע יורטנר, חתן פרס ישראל לכימיה, נשיא האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים לשעבר, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' שמעון ינקלביץ', ראש פורום השכלה גבוהה, "בשער", חבר ות"ת לשעבר, רקטור אוניברסיטת תל אביב לשעבר
פרופ' אפרים יער, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' דוד לוי-פאור, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' רפאל משולם, חתן פרס ישראל לכימיה, רקטור לשעבר, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' עודד נבון, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' אבינעם ניר, הפקולטה להנדסה כימית, הטכניון
פרופ' יעקב עירם, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' דן ענבר, בית הספר לחינוך לשעבר, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' גליה צבר, נשיאת המרכז האקדמי רופין
ד"ר מאיר צדוק, מנכ"ל האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים לשעבר
פרופ' אורי קירש, סגן יו"ר הות"ת לשעבר, הטכניון
פרופ' פרנסס רדאי, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית
פרופ' מנחם רובינשטיין, גנטיקה מולקולרית, מכון ויצמן למדע
פרופ' עמוס שפירא, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' זאב תדמור, נשיא הטכניון לשעבר, יו"ר מוסד שמואל נאמן בטכניון

 

דילוג לתוכן