הצטרפות לקהילת "בשער"

תרומה ל"בשער"

הפורום להשכלה גבוהה

ארגון "בשער" בשיתוף עם מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית מהטכניון מקיימים את הפורום להשכלה גבוהה, שהינו פורום א-פוליטי ובלתי תלוי, שמטרתו לפעול לשמירת מאפייניה הייחודיים של האקדמיה ולחיזוקם וכן להתריע על חריגות וסכנות לחופש האקדמי.

בפורום מתקיימת בחינה ביקורתית של התנהלות המערכת האקדמית כמערכת עצמאית וחופשית מתוך כוונה לשקף, לסייע ולהשפיע על תהליכי קבלת החלטות בנושאי מדיניות השכלה גבוהה בכנסת, בממשלה בות"ת ובמל"ג, ובמוסדות להשכלה גבוהה עצמם, כך שכל החלטה שתתקבל בעניינים אלה תהיה לאחר שההשלכות והנסיבות נבחנו תוך דיון שקוף ומושכל.

מטרות הפורום:

שמירת מאפייניה הייחודים של האקדמיה

בחינה ביקורתית של התנהלות המערכת האקדמית

התרעה מפני חריגות מהחופש האקדמי

שמירה על שיח א- פוליטי ובלתי תלוי

יצירת דיון שקוף ומושכל לפני קבלת החלטות על מדיניות

אירועי הפורום:

הזמנה לכנס מקוון – מסכם בסדרה: אקדמיה בעולם משתנה – ערכים גבולות וקווים אדומים | יו"ר ומנחה: פרופ' אהרן צ'חנובר

הפורום להשכלה גבוהה סדרת המפגשים השנתית – 2022 – בנושא: אקדמיה באולם משתנה – ערכים, גבולות וקווים אדומים מפגש רביעי ומסכם בסדרה יו"ר ומנחה:  פרופ' אהרן צ'חנובר ה-26.12.22 בשעות 18:30-16:00,

להמשך קריאה

סרטון: פורום השכלה גבוהה מפגש מס' 56 – כנס מקוון – שלישי בסדרה: אקדמיה בעולם משתנה – ערכים גבולות וקווים אדומים. נושא המפגש: חופש אקדמי בהוראה | יו"ר והנחייה: פרופ' עירד יבנה ופרופ' יערה בר-און

הפורום להשכלה גבוהה סדרת המפגשים השנתית – 2022 – בנושא: אקדמיה באולם משתנה – ערכים, גבולות וקווים אדומים מפגש שלישי בסדרה חופש אקדמי בהוראה יו"ר ומנחה: מושב ראשון: פרופ' עירד

להמשך קריאה

סרטון: פורום השכלה גבוהה מפגש מס' 55 – כנס מקוון – שני בסדרה: אקדמיה בעולם משתנה – ערכים גבולות וקווים אדומים. נושא המפגש: חופש אקדמי במחקר | יו"ר והנחייה: פרופ' שמעון ינקלביץ' ופרופ' חגית מסר-ירון

הפורום להשכלה גבוהה סדרת המפגשים השנתית – 2022 – בנושא: אקדמיה באולם משתנה – ערכים, גבולות וקווים אדומים מפגש שני בסדרה חופש אקדמי במחקר יו"ר ומנחה: מושב ראשון: פרופ' שמעון

להמשך קריאה

סרטון: פורום השכלה גבוהה מפגש מס' 54 – כנס מקוון – ראשון בסדרה: אקדמיה בעולם משתנה – ערכים גבולות וקווים אדומים. נושא הכנס: חופש אקדמי במבחן ההווה – עמידה ערכית בתנאי קיטוב ומשבר | יו"ר פרופ' גילי דרורי

הפורום להשכלה גבוהה סדרת המפגשים השנתית – 2022 – בנושא: אקדמיה באולם משתנה – ערכים, גבולות וקווים אדומים מפגש ראשון בסדרה חופש אקדמי במבחן ההווה: עמידה ערכית בתנאי קיטוב ומשבר

להמשך קריאה

ועדת ההיגוי של הפורום להשכלה גבוהה:

פרופ' שמעון ינקלביץ'
ראש פורום השכלה גבוהה, "בשער"
חבר ות"ת לשעבר
רקטור אוניברסיטת תל אביב לשעבר
פרופ' עירד יבנה
מנכ"ל מוסד שמואל נאמן
הטכניון
לדף הויקיפדיה
פרופ' אהרן צ'חנובר
חתן פרס נובל לכימיה
הטכניון
לדף הויקיפדיה
פרופ' חגית מסר-ירון
יו"ר "בשער", נשיאת האוניברסיטה הפתוחה לשעבר
אוניברסיטת תל אביב
לדף הויקיפדיה
מר עמוס שפירא
מנכ"ל סלקום, אל על ונשיא אונ' חיפה לשעבר
כיום יו"ר אלו"ט
לדף הויקיפדיה
פרופ' יערה בר-און
נשיאת אורנים- המכללה האקדמית לחינוך לשעבר
לדף הויקיפדיה
ד"ר ורד אריאל-נהרי
מנכ"לית "בשער"
דילוג לתוכן