הקו החם של בשער

"עומדים בשער" - לשמירה על חופש אקדמי, אוטונומיה מוסדית
ולמניעת אפליה וניצול במרחב האקדמי

מיזם "עומדים בשער" והקו-החם

מערכת השכלה גבוהה עצמאית, שאינה מתפשרת על ערכיה, על מצוינות אקדמית ועל חופש אקדמי היא התשתית לחוסנה הלאומי של מדינה דמוקרטית. מערכת כזו נותנת הזדמנות לכל אחד ואחת להוכיח עצמו.ה ולהצליח ללא אפליה ועל בסיס יכולות אקדמיות בלבד.

מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל נתונה ללחצים מבחוץ ומבפנים המאיימים לפגוע בעצמאותה ובעוצמתה ולכן נדרשת "עמידה בשער" למול לחצים אלה.

כדי "לעמוד בשער" הקמנו קו-חם – מנגנון ייעודי, עצמאי ובלתי תלוי, שאינו כפוף או קשור לשום גוף ממשלתי, אקדמי או אחר ולא נתמך על ידו. המנגנון עומד לרשות כל חברי הקהילה האקדמית על כל גווניה ומרכיביה, לרבות חברי.ות סגל וסטודנטים.ות מכל מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל (אוניברסיטאות ומכללות כאחד).

באמצעות הקו-החם נפעל לשמירה על ערכי האקדמיה מפני פגיעות כדוגמת הגבלת החופש האקדמי האישי, פגיעה באוטונומיה מוסדית, פגיעה בפתיחות ובשוויוניות ועוד.

מיזם "עומדים בשער":

  • משמש כתובת ("קו-חם") להצפת כל בעיה או איום הקשורים לחופש אקדמי אישי או מוסדי, אפליה ופגיעה בערכי האקדמיה עבור חברי הקהילה האקדמית על כל גווניה ומרכיביה, בכל מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל: חברי.ות סגל אקדמי ומינהלי, מרצים.ות, סטודנטים.ות ובעלי.ות תפקידים במערכת.

  • פועל מול גופים רלבנטיים על מנת לטפל בפגיעות ולמנוע אותן.

  • הטיפול הניתן הוא ברמה המערכתית ולא ברמה האישית, ומכוון לתיקון הפגיעה העקרונית בחופש האקדמי, באוטונומיה המוסדית ובערכי האקדמיה.

פרופ' חגית מסר-ירון, יו"ר "בשער" על היוזמה החדשה

פעילות נוספת של הקו החם:

מי אנחנו?

ארגון "בשער" מאגד חברי.ות סגל ממגוון מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל – אוניברסיטאות ומכללות כאחד.

חברים.ות בו כ-2000 חברי.ות סגל אקדמי, לרבות כלות וחתני פרס נובל ופרס ישראל, נשיאים.ות ורקטורים.ות בהווה ולשעבר.

חברי.ות "בשער" פועלים.ות לקידום תרומת האקדמיה לחברה בישראל ולשגשוגה כחברה פתוחה, סובלנית ודמוקרטית, שיש בה שיג ושיח רציונלי, התומכת במחקר איכותי וחדשני ומקדמת ידע, תוך שמירה על עצמאותה ואיכותה של מערכת ההשכלה הגבוהה. ארגון "בשער" מפעיל את המיזם באמצעות ועדת היגוי. מידע נוסף על "בשער" נמצא בלשונית "אודותינו" בתפריט העליון.

איך זה עובד?

איך פונים?

ניתן לפנות בשלושה ערוצים:
1.למלא טופס פנייה – למילוי טופס יש ללחוץ על הכפתור האדום בעמוד זה או על הקישור הזה
2.להתקשר לקו החם 24/7 – במספר: 03-6779279 
3.לשלוח פנייה בדואר"בשער" – ת.ד. 10219, רמת גן, מיקוד: 5200201

זהות הפונה

אנו מקבלים פניות מזוהות, מזוהות-חלקית ואנונימיות מלאות. בטופס הפנייה ניתן לבחור באפשרות שרוצים.
שלושת אופני הגשה:
1. פנייה בזהות גלויה – פרטי הפונה יהיו גלויים בכל שלבי הטיפול, כולל מחוץ למנגנון הטיפול הפנימי ונוכל להיות איתך בקשר ולעדכן אותך בטיפול.
2. פנייה אנונימית-חלקית – פרטי הפונה יהיו ידועים רק לנו במנגנון הטיפול הפנימי לצורך קשר איתך וקבלת פרטים נוספים במקרה הצורך, אך זהותך לא תיחשף בטיפול בפנייה מול גורמים מחוץ למנגנון הטיפול הפנימי. נוכל להיות איתך בקשר ולעדכן אותך בטיפול.
3. פנייה אנונימית-מלאה – במקרה זה לא נוכל להיות בקשר עם הפונה לפרטים נוספים לכן יש לדאוג שתיאור הפנייה יהיה מה שיותר מפורט על מנת שיהיה לנו מספיק מידע לצורך טיפול. לא נוכל להיות איתך בקשר ולעדכן אותך בטיפול.

הטיפול בפנייה

ועדת היגוי המורכבת ממומחי.ות "בשער" תטפל בפניות. כל פנייה תועבר לוועדה שתבחן את פרטיה, תבקש מידע נוסף (אם אפשרי), תחליט על אופן הטיפול ותפעל למען תיקון הפגיעה בכל הערוצים שתמצא לנכון.
אם זהות הפונה ידועה לנו נדאג לעדכן את הפונה.

לשאלות הבהרה ולמידע נוסף

ניתן לפנות אלינו במייל: hotline@bashaar.org.il

קישור לטופס פנייה לקו-החם 

דילוג לתוכן