האקדמיה למען החברה בישראל

לאורך השנים חלה שחיקה בעצמאותה ובעוצמתה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. ארגון "בשער" לקח על עצמו לעמוד "בשער" ולשמר את מערכת ההשכלה הגבוהה שהיא אבן ראשה בחברה הישראלית, בחברה דמוקרטית ובחברה מתקדמת.

כבר בשנת 2004 פרסם ארגון "בשער" דוח שנקרא: מעמד ההשכלה הגבוהה ואוניברסיטאות המחקר – תמרורי אזהרה וקווי מדיניות. לצערנו חלק מתמרורי האזהרה האלה עדיין בתוקף והזמן שחלף מאז כתיבת הדוח לא עובד לטובת החברה הישראלית.

ייסדנו יחד עם מוסד שמואל נאמן את "הפורום להשכלה גבוהה" שעוסק בנושאים האלה ופועל לחיזוק ולשימור ערכי האקדמיה ובראשם החופש האקדמי. זאת על מנת לסייע במימוש הייעוד של אקדמיה במיטבה למען החברה: יצירת מדע, שימורו והנחלתו למען הציבור לדורותיו.

לפניכם כמה קישורים לפעילות "בשער" לקידום הנושא והגברת המודעות לו:
ניירות עמדה
ספריית מפגשי הפורום להשכלה גבוהה
רשת בשער-אקדמיה-ישראל

שקופית קודמת
שקופית הבאה
דילוג לתוכן