ניירות עמדה

עמדת "בשער" בנושא החלטת אוניברסיטת בר אילן למנוע הזמנת נציג של "שוברים שתיקה" לדבר במפגש למען שוויון וזכויות אדם | 11.5.23

עמדת "בשער" בנושא: החלטתה של אוניברסיטת בר-אילן שלא לאפשר הזמנת נציג של ארגון "שוברים שתיקה" להשמיע דברים במפגש שעיקרו פעילות למען שִוויון וזכויות אדם ארגון

קרא עוד »

עמדת "בשער" בנושא הכוונה להביא לבחירתו של סגן חדש לראש המועצה להשכלה גבוהה שיהיה לראשונה נציג של מכללה פרטית לא מתוקצבת | 1.5.23

עמדת "בשער" בנושא: הכוונה להביא לבחירתו של סגן חדש לראש המועצה להשכלה גבוהה שיהיה לראשונה נציג של מכללה פרטית לא מתוקצבת ארגון "בשער" שותף לחשש

קרא עוד »

עמדת "בשער" בנושא חופש ההפגנה בקמפוסים בעקבות אירועי הימים האחרונים

קישור לקובץ: Bashaar_EMDA1_29.5.22

 

29.5.2022

עמותת 'בשער קהילה אקדמית למען החברה בישראל', מגנה את המתקפה המתלהמת מצד גורמים פוליטיים, ציבוריים ותקשורתיים על מוסדות להשכלה גבוהה והעומדים בראשם בעקבות אירועי ״יום הנכבה ויום האדמה״.

חופש הביטוי והחופש האקדמי בחברה דמוקרטית הינם מאבני היסוד עליהן בנויה האקדמיה והבסיס לערכיה ואיכותה. חופש הביטוי מתבטא ביכולת לתת מקום לגילויי מחאה ולהכלת מגוון דעות שונות גם אם אינן נוחות, זאת כל עוד הדברים הנאמרים והמעשים הנעשים הינם במסגרת החוק ואינם דברי הסתה הנגררים לאלימות פיזית או מילולית. כל אלו מוסדרים בחוקות והתקנונים של המוסדות האקדמיים. כפי שגם עולה מהמכתב של ועד ראשי האוניברסיטאות, אירועי יום הנכבה שאושרו על ידי המוסדות היו ברוח זאת ובמסגרת החוק. ככל שיש טענות על מעשים חורגים של יחידים, ובפרט כאלו שמחוץ לחוק, יש לטפל בהם במסגרות המשפטיות.

אנחנו רואים בדאגה רבה את השיח המתלהם והמוקצן שבא יחד עם כניסת הסכסוך הישראלי פלסטיני אל תוך האקדמיה, שמטרתו הישגים פוליטיים ומעמיד את המוסדות והנשיאים העומדים בראשם בעין הסערה. ההידרדרות מכאן לפגיעה בחופש האקדמי ודרישה מהאקדמיה להתיישר על פי קו פוליטי זה או אחר עלולה להיות מהירה. הקריאה למניעת תקציבים הינה תחילתו של מדרון חלקלק.

אנחנו קוראים לכל הגורמים המעורבים לשמור על האקדמיה וערכיה בכלל ובהם החופש האקדמי והאוטונומיה המוסדית. בפרט, אסור לתת לסכסוך הפוליטי לפגוע בהם.

 29.5.2022

עמדת "בשער" ביחס לפסיקת בג"ץ בסוגיית מסלולי לימוד באקדמיה בהפרדה מגדרית

קישור לקובץ: עמדת בשער בעניין פסיקת בגץ יולי 2021

 

22.7.2021

בהחלטתם לא להתערב במדיניות המל"ג, לא קבעו השופטים שזו מדיניות רצויה – להיפך, בג"ץ ציין שמדיניות המל"ג פוגעת בזכויות שונות לשוויון בכלל ולשוויון לנשים בפרט.

שילוב הקהילה החרדית בישראל בהשכלה הגבוהה, ובהמשך בחברה ובשוק העבודה, הוא מטרה חשובה ומקובלת על רוב החברה הישראלית. בהקשר של לימודים אקדמיים, שהוא אך ורק אחד הפתרונות לשילוב מתוך קשת המקצועות המודרניים, מל"ג, ות"ת, המוסדות האקדמיים, קרנות שונות, כולם עוסקים כבר יותר מעשור בהשגת מטרה זו.

ארגון "בשער – קהילה אקדמית למען החברה בישראל" תומך בכך אך סובר שנכון לעשות זאת תוך מתן סיוע לחרדיות ולחרדים במסגרות הקיימות ולא על ידי הקמת מסגרות מופרדות מגזרית ומגדרית.

יחד עם זאת, "בשער" מכבד את פסיקת רוב שופטי הבג"צ שהחליטו לאשר המשך קיומן של המסגרות המופרדות לחרדיות ולחרדים (לתואר ראשון בלבד ורק בכיתות הלימוד) כאמצעי להשגת היעד, וזאת תוך הכרה בכך שקיומן מהווה פגיעה בשוויון בכלל ובנשים בפרט ותוך איסור מפורש להדרת מרצות.

ארגון "בשער" קורא למל"ג להיות קשובים לרוח החלטת בג"צ ולקבוע וליישם מדיניות לא פוגענית שתקדם את שילובם של חרדיות וחרדים בהשכלה הגבוהה מבלי לפגוע בערכי היסוד של האקדמיה ותוך הכוונת המשאבים העצומים שהוקצו להפרדה להתמודדות עם חסמים משמעותיים ולהקטנת הנשירה של חרדים בדרך לתואר אקדמי ראוי.

 22.7.2021

***********

קישור לפסיקת בג"ץ
קישור לעמדת "בשער" בנושא שילוב חרדים בהשכלה הגבוהה מה-29.11.2018

עמדת "בשער" בעניין מניעת פרס ישראל מפרופ' עודד גולדרייך

קישור לקובץ: עמדת בשער בעניין מניעת פרס ישראל מפרופ עודד גולדרייך 10.4.21_PDF

 10.4.2021

אכזבה ודאגה עמוקה מהחלטת שר החינוך
שלא לאשר את מתן פרס ישראל לפרופ׳ עודד גולדרייך

דעתו הפוליטית של מועמד לפרס אינה יכולה להוות עילה לפסילתו כזוכה בפרס ישראל

״בשער״ – קהילה אקדמית למען החברה בישראל מביעה אכזבה ודאגה עמוקה על החלטת שר החינוך שלא לאשר את מתן פרס ישראל לפרופ׳ עודד גולדרייך.

״פרס ישראל הוא הפרס החשוב והיוקרתי ביותר הניתן במדינת ישראל… הזוכים הם אזרחי ישראל… שגילו הצטיינות מיוחדת, מצוינות ופריצת דרך בתחומם או שתרמו תרומה מיוחדת לחברה בישראל״*.

לפרופ׳ גולדרייך יש שם עולמי על הישגיו יוצאי הדופן במתמטיקה ועל כן נבחר לקבל את הפרס ע״י ועדה מקצועית בלתי תלויה.

חופש הביטוי הינו אבן יסוד במשטר דמוקרטי ולכן ארגון בשער מצטרף לעמדת האקדמיה הישראלית למדעים ונשיאי האוניברסיטאות וקובע כי דעתו הפוליטית של מועמד לפרס אינה יכולה להוות עילה לפסילתו כזוכה בפרס ישראל.

*מתוך אתר משרד החינוך

תגובת "בשער" לפניית ועדת ההיגוי לקידום מדעי הרוח של המל"ג ונייר עמדה

קישור לקובץ: בשער בתגובה לפניית ועדת ההיגוי של המלג לקידום מדעי הרוח ינואר 2021

 20.1.2021

מתוך מחויבותו של ארגון "בשער" לאקדמיה ולחברה בישראל, נענינו לפניית ועדת ההיגוי לקידום מדעי הרוח של המועצה להשכלה גבוהה, להציג עמדה בנושא.

ועדת המל"ג הוקמה בנובמבר 2020 על מנת לגבש הצעה לתוכנית עבודה הכוללת המלצות קונקרטיות, תיעדוף, לו"ז ואופני יישום לקידום תחום מדעי הרוח בהשכלה הגבוהה.

ארגון "בשער" הגיש נייר עמדה התומך בצורך להציב את מדעי הרוח במקומם הראוי בין מקצועות הליבה האקדמיים ולעודד את המחקר ביסודות התרבות האנושית: הפילוסופיה, ההיסטוריה, התרבות, הדת, הלשון, הספרות, האומנות, תחומי המחקר והלימוד של הסביבה והמגדר ועוד.

ארגון "בשער" מחויב להירתם להלכה ולמעשה לכל דיון וסיוע בקידום הנושא.

קישור לנייר העמדהתגובת "בשער" לפניית ועדת ההיגוי של המל"ג לקידום מדעי הרוח ינואר 2021

תודה לחבר "בשער" פרופ' איתמר גרינולד שכתב את המסמך ולחברי הוועדה היוזמת

 

בחינות בתקופת הקורונה – גילוי דעת בנושא האוטונומיה המוסדית

קישור לקובץ: גילוי דעת בנושא אוטונומיה מוסדית – בחינות בתקופת קורונה

 30.6.2020

ארגון "בשער – קהילה אקדמית למען החברה בישראל" דוחה בתקיפות החלטת קבינט הקורונה מיום 29.6.2020, שהתקבלה בתמיכת השר להשכלה הגבוהה, הקובעת את האופן שבו ייערכו בחינות במוסדות להשכלה גבוהה.

זכותה ואף חובתה של הממשלה לדאוג לבריאות האזרחים לנוכח הקורונה ולקבוע כללים שקופים וברורים והנחיות מחייבות על רמת האינטראקציה החברתית והיקפה בתנאים סביבתיים שונים.
חובתם של המוסדות להשכלה גבוהה לעמוד בכללים ולהבטיח בריאות הסטודנטים.
יחד עם זאת, ההחלטה על אופן, היקף, ותוכן הבחינות הינה בסמכותו הבלעדית של כל מוסד ומוסד והיא פועל יוצא מהחופש האקדמי האישי והמוסדי, והמחויבות של כל מוסד להשכלה גבוהה לרמה האקדמית של הלימודים, לציונים ולתארים שהוא מעניק.

עמותת "בשער" קוראת לממשלה, למל״ג ולראשי המוסדות להשכלה גבוהה לשמור על החופש האקדמי ולאפשר לכל מוסד, במגבלות הכללים וההנחיות הבריאותיות שייקבעו ע״י הממשלה, להחליט בעצמו על האופן שבו ייערכו הבחינות בצורה המיטבית, כך שהציון ישקף נאמנה את רמתו האקדמית והידע של כל סטודנט.

בצל המאבק בקורונה – פניית "בשער" לנשיאי המוסדות להשכלה גבוהה 

קישור לקובץ: קריאה לנשיאי המוסדות להשכלה גבוהה בישראל

 24.3.2020

בצל פרסומים תקשורתיים הנוגעים לשינויים בתנאי העסקתם של מגזרים שונים במוסדות להשכלה גבוהה, יזם ארגון "בשער" פנייה לנשיאי המוסדות להשכלה גבוהה. בפנייה זו מדגיש הארגון שני עקרונות יסוד של האקדמיה אשר בצל המאבק בקורונה עלולים להישחק – עיקרון החופש האקדמי המוסדי ועיקרון הסולידריות.

קישור למכתב הפנייה: קריאה לנשיאי המוסדות להשכלה גבוהה בישראל

גילוי דעת בנושא שילוב חרדים בהשכלה גבוהה

קישור לקובץ: שילוב חרדים בהשכלה הגבוהה 2018

 29.11.2018

עמותת "בשער" תומכת בשילוב חרדים וחרדיות במרחב הציבורי הישראלי, בתעסוקה ובהשכלה הגבוהה.

עם זאת, לימודים נפרדים מגדרית ומגזרית עומדים בסתירה מהותית לערכי היסוד של הדמוקרטיה- שוויון, פלורליזם וחשיפה לאחר. אנו מודאגים מהאופן שבו המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) מוותרת על עקרונות יסוד דמוקרטיים ואקדמיים ומגמישה אותם מעבר למדיניותה המוצהרת.

מהלכי המל"ג האחרונים מוליכים לכרסום נוסף של ערכי יסוד אלו. הפרדה מגדרית ומגזרית באקדמיה אינה מוצדקת ואינה ראויה בשום מדינה דמוקרטית. זוהי שגיאה היסטורית, שתפגע באקדמיה ובחברה הישראלית, ובתוכה גם בציבור החרדי.

אנו קוראים לקובעי המדיניות להימנע מהנחיות המתירות ומעודדות הפרדה מגדרית ומגזרית באקדמיה, לקבוע מנגנוני אכיפה ברורים למניעתה, להתנגד ליוזמות שמנסות למסד הפרדה בחקיקה, ולפעול פעולה נמרצת לחיוב לימודי ליבה במערכת החינוך החרדית.

קריאה לשמירת עצמאותה של מערכת ההשכלה הגבוהה

 14.7.2018

"בשער- קהילה אקדמית למען החברה בישראל" קוראת לדה-פוליטיזציה של ההשכלה הגבוהה בישראל. עוצמתם של החברה והכלכלה בישראל תלויים בהיות מערכת ההשכלה הגבוהה עצמאית, חופשית ופתוחה. כל פגיעה בה עלולה להיות איום ממשי על דמותה, חוסנה ועתידה של מדינת ישראל.

עצמאותה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל עוגנה לפני עשרות שנים ע"י הכנסת ובהחלטת ממשלה, שהגדירו את המנגנונים הממלכתיים הנדרשים לכך, ואיפשרו את בנייתה והעצמתה של מערכת זו. לצד אוניברסיטאות המחקר שהניבו הישגים מרשימים ובהם פרסי נובל ופיתוחים טכנולוגיים פורצי דרך, הוקמו מכללות ציבוריות ברחבי הארץ, מכללות לחינוך, אקדמיות ומכללות פרטיות, וההשכלה הגבוהה הפכה לנגישה לכל אדם שעומד בדרישות האקדמיות.

"בשער" היא עמותה א-פוליטית הפועלת בממשק בין האקדמיה לחברה בישראל. חברים בה, ופועלים במסגרתה בהתנדבות 1700 אנשי אקדמיה מכל מוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ. העמותה ערה לצורך להעמיד את הישגיה של ההשכלה הגבוהה בארץ לרשות החברה בישראל ולטובתה. בכלל זה עומדת הסוגיה על הגדלת מספר הרופאים בישראל, סוגיה מורכבת הנדרשת לשיקול דעת מקצועי נרחב. ההחלטה על הקמת בי"ס נוסף לרפואה צריכה להיות החלטה מקצועית הנבחנת אל מול אלטרנטיבות ותוך הערכת מכלול גורמים והשלכות מקצועיות, אקדמיות, כלכליות וחברתיות. החלטות כאלה מתקבלות בועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) ובאות, בסופו של דבר, לאישור במועצה להשכלה גבוהה (מל"ג).

ההתערבות של הדרג הממשלתי בשיקולים מקצועיים של המל"ג והות"ת עלולה למנוע מהם להמשיך ולהוביל את ההשכלה הגבוהה בישראל על פי מיטב הסטנדרטים המקצועיים והאקדמיים הבינלאומיים. הגמישות המקצועית שניתנה למערכת כדי שתוכל לשגשג ולהתפתח נוצלה לרעה על ידי שרי חינוך ורופפה איזונים ובלמים חיוניים. מחוייבותם של המל"ג והות"ת לקיימות המחקר וההוראה האקדמיים בישראל חייבת להיות מוחלטת. מחובתם החוקית, הציבורית והמקצועית של חברי המל"ג והות"ת להתגד לתהליכי קבלת החלטות פגומים ולפגיעה במנגנונים המופקדים על מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. לאחרונה מחו שלושה מחברי ות"ת על החלטה שהתקבלה ללא דיון הולם ומבוקר כנדרש וכמקובל ובלחצו של שר החינוך, מר נפתלי בנט, המשמש בתוקף תפקידו כיו"ר המועצה להשכלה גבוהה.

"בשער" מחזקת ידיהם של מי שבחרו להצביע על כשלים אפשריים, מעודדת את הקהילה האקדמית בישראל- ובפרט את המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב- לדבוק בערכי האקדמיה ללא פשרות, וקוראת לציבור הרחב לתמוך במערכת ובהישגיה. "בשער" קוראת לקיים דיון ציבורי ובחינה של ההתרופפות באיזונים והבלמים בין הדרג הפוליטי לבין הדרגים המקצועיים המופקדים על ענייני ההשכלה הגבוהה בישראל.

ממצאי ועדת "בשער" למדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל

קישור לקובץ: reportyortner

 15.3.2004

ועדה אשר בראשה עמד פרופ' יהושע יורטנר גיבשה במשך מספר חודשים דו"ח שנושאו "מעמד ההשכלה הגבוהה ואוניברסיטאות המחקר בישראל: תמרורי אזהרה וקווי מדיניות". הדו"ח הוגש לנשיא המדינה ושימש תמרור אזהרה משמעותי ראשון לשחיקה במעמדן של אוניברסיטאות המחקר בישראל.

ניתן לעיין בדו"ח זה בקישור

דילוג לתוכן