הצטרפות לקהילת "בשער"

תרומה ל"בשער"

יוזמות חדשות | היוזמות שלנו

מערכת הגומלין שבין החברה לאקדמיה היא מערכת יחסים מורכבת אשר ידעה עליות ומורדות לאורך שנותיה של מדינת ישראל. ארגון "בשער" המחזיק בשני קצוות החבל שבין חברה לאקדמיה, מקדם אצל אנשי האקדמיה את העיסוק בסוגיות חברתיות שונות המצריכות ליבון ושיתופי פעולה ייחודיים. 

הארגון מנהל מעטפת המאפשרת עשייה ציבורית ופעילות מול מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות בישראל, זאת תוך הבנה שמעמדה האיתן של האקדמיה מקדם את החברה הישראלית כולה. 

היוזמות אותן "בשער" חותר לקדם:

חברה-כלכלה-תעשייה-תעסוקה

טיפוח מצויינות אקדמית-מחקרית באמצעות מנטורינג של סטודנטים כבר בשלבים מוקדמים של לימודיהם

לשמירה על חופש אקדמי ואוטונומיה מוסדית ולמניעת ניצול ואפליה במרחב האקדמי

דילוג לתוכן