הצטרפות לקהילת "בשער"

תרומה ל"בשער"

היוזמות והיעדים שלנו

מערכת הגומלין שבין החברה לאקדמיה היא מערכת יחסים מורכבת אשר ידעה עליות ומורדות לאורך שנותיה של מדינת ישראל. ארגון "בשער" המחזיק בשני קצוות החבל שבין חברה לאקדמיה, מקדם אצל אנשי האקדמיה את העיסוק בסוגיות השעה המצריכות ליבון ושיתופי פעולה ייחודיים. 

הארגון מנהל מעטפת המאפשרת עשייה ציבורית ופעילות מול מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות בישראל, זאת תוך הבנה שמעמדה האיתן של האקדמיה מקדם את החברה הישראלית כולה. 

היוזמות אותן "בשער" חותר לקדם:

אקדמיה בשטח

עשייה ציבורית ותקשורתית לקידום מעמדה של ההשכלה הגבוהה לצד מפגשים עם מקבלי החלטות ומתווי מדיניות במטרה להשפיע ולייצג את אנשי האקדמיה בהחלטות אלה

צוערי מחקר

טיפוח מצויינות אקדמית-מחקרית באמצעות מנטורינג של סטודנטים כבר בשלבים מוקדמים של לימודיהם

המכון לחקר מדיניות השכלה גבוהה בישראל

קידום מחקרים העוסקים בהשכלה הגבוהה בישראל ופרסומם, ומתן במה לפרסומם של גילויי דעת ומאמרי דעה של אנשי אקדמיה בנושאים אלה.

דילוג לתוכן