יוזמות חדשות

מערכת הגומלין שבין החברה לאקדמיה היא מערכת יחסים מורכבת אשר ידעה עליות ומורדות לאורך שנותיה של מדינת ישראל. ארגון "בשער" המחזיק בשני קצוות החבל שבין חברה לאקדמיה, מקדם אצל אנשי האקדמיה את העיסוק בסוגיות השעה המצריכות ליבון ושיתופי פעולה ייחודיים. 

הארגון מנהל מעטפת המאפשרת עשייה ציבורית ופעילות מול מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות בישראל, זאת תוך הבנה שמעמדה האיתן של האקדמיה מקדם את החברה הישראלית כולה. 

היוזמות אותן "בשער" חותר לקדם:

אקדמיה בפעולה

עשייה ציבורית ותקשורתית לקידום מעמדה של ההשכלה הגבוהה ושמירת ערכיה, לצד מפגשים עם מקבלי החלטות ומתווי מדיניות במטרה להשפיע ולייצג את אנשי האקדמיה בהחלטות אלה

צוערי מחקר

טיפוח מצויינות אקדמית-מחקרית באמצעות מנטורינג של סטודנטים כבר בשלבים מוקדמים של לימודיהם

בשיתוף עם התאחדות התעשיינים

 

דילוג לתוכן