הפורום להשכלה גבוהה

ארגון "בשער" בשיתוף עם מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית מהטכניון מקיימים את הפורום להשכלה גבוהה, שהינו פורום א-פוליטי ובלתי תלוי, שמטרתו לפעול לשמירת מאפייניה הייחודיים של האקדמיה ולחיזוקם וכן להתריע על חריגות וסכנות לחופש האקדמי.

בפורום מתקיימת בחינה ביקורתית של התנהלות המערכת האקדמית כמערכת עצמאית וחופשית מתוך כוונה לשקף, לסייע ולהשפיע על תהליכי קבלת החלטות בנושאי מדיניות השכלה גבוהה בכנסת, בממשלה בות"ת ובמל"ג, ובמוסדות להשכלה גבוהה עצמם, כך שכל החלטה שתתקבל בעניינים אלה תהיה לאחר שההשלכות והנסיבות נבחנו תוך דיון שקוף ומושכל.

מטרות הפורום:

שמירת מאפייניה הייחודים של האקדמיה

בחינה ביקורתית של התנהלות המערכת האקדמית

התרעה מפני חריגות מהחופש האקדמי

שמירה על שיח א- פוליטי ובלתי תלוי

יצירת דיון שקוף ומושכל לפני קבלת החלטות על מדיניות

אירועי הפורום:

ועדת ההיגוי של הפורום להשכלה גבוהה:

פרופ' שמעון ינקלביץ'
יו"ר פורום השכלה גבוהה, "בשער"
לשעבר חבר ות"ת ורקטור אוניברסיטת תל אביב
לדף הויקיפדיה
פרופ' שמעון מרום
מנכ"ל מוסד שמואל נאמן
פרופ' אהרן צ'חנובר
חתן פרס נובל לכימיה
הטכניון
לדף הויקיפדיה
פרופ' חגית מסר-ירון
יו"ר "בשער", נשיאת האוניברסיטה הפתוחה לשעבר
אוניברסיטת תל אביב
לדף הויקיפדיה
מר עמוס שפירא
מנכ"ל סלקום, אל על ונשיא אונ' חיפה לשעבר
כיום יו"ר אלו"ט
לדף הויקיפדיה
פרופ' יערה בר-און
נשיאת אורנים- המכללה האקדמית לחינוך לשעבר
לדף הויקיפדיה
ד"ר ורד אריאל-נהרי
מנכ"לית "בשער"
דילוג לתוכן