סדרת הפורום להשכלה גבוהה - 2022
אקדמיה בעולם משתנה – ערכים, גבולות וקווים אדומים

מערכת ההשכלה הגבוהה במיטבה מושתתת על עקרונות וערכי יסוד: חופש אקדמי במחקר ובהוראה, אוטונומיה מוסדית, פתיחות, ספקנות בונה, שוויון, יושרה ובקשת האמת.

מערכת ההשכלה הגבוהה אינה יכולה להיות מנותקת מהחברה שבתוכה היא פועלת ושמממנת אותה. לכן היא מושפעת משינויים פוליטיים, חברתיים, תרבותיים וטכנולוגיים היוצרים מתח מובנה בין ערכי ההשכלה הגבוהה לאתגרים שמציבים השינויים האלו. מצב זה מחייב את מערכת ההשכלה הגבוהה לעמת את עקרונותיה ואת ערכי היסוד שלה למול המציאות המשתנה במהירות ולבחון אותם כל הזמן.

בסדרה בת ארבעה מפגשים נבחן ערכי ליבה: חופש אקדמי ואוטונומיה מוסדית על רקע השינויים שחלו ומתחוללים בעולם ובארץ, ונבדוק:

  • האם אלו ערכים אבסולוטיים או שניתן וצריך לעדכן אותם?

  • אם יש לעדכן אותם – מה הגבולות והקווים האדומים?

  • מהם האילוצים שפועלים מבחוץ ומבפנים?

  • אלו כלים יש בידינו כדי להבטיח שקווים אדומים לא ייחצו?

קישור לדוח המסכם של הסדרה

מפגש פתיחה: חופש אקדמי במבחן ההווה - עמידה ערכית בתנאי קיטוב ומשבר

יו"ר ומנחה: פרופ' גילי דרורי

תוכן המפגש:
בעוד הערך של חופש אקדמי עמד למבחן כבר בימיה הראשונים של האוניברסיטה בימי הביניים, המאה ה-21 מציבה אתגרים מסוגים חדשים לאותו ציווי נורמטיבי, קל וחומר אתגרים שנובעים מתנאים של משבר וקיטוב חברתיים. מושב הפתיחה של סדרת ״בשער״ 2022 יוקדש לשאלת ההגדרה של חופש אקדמי וגבולותיו בתנאים חברתיים מאתגרים אלה: כיצד ניתן לאזן בין חופש אקדמי לבין מחוייבותה החברתית של האקדמיה? מה בין אוטונומיה מוסדית לבין חופש א.נשי האקדמיה במחקר ובהוראה? האם וכיצד ממשלות עושות שימוש בטיעון הביטחוני להצרת החופש האקדמי? כיצד דינמיקה של מישמוע עצמי באקדמיה פנימה גם היא משרטטת גבולות חדשים לאותו חופש האקדמי? ומהי הסולידריות הנדרשת על מנת לתת תוקף לערך של חופש אקדמי? …וכל אלה מעל ומעבר לפרטי מקרה זה או אחר של העמדת החופש האקדמי למבחן בימים אלה, בישראל או במדינות אחרות.
יום חמישי ה-12.5.22 בשעות 17:00-15:30, בזום
תוכנית המפגש:

ברכות
ד"ר ורד אריאל נהרי, מנכ"לית "בשער"
פרופ' שמעון ינקלביץ', יו"ר פורום השכלה גבוהה "בשער" ואוניברסיטת תל אביב
פרופ' דוד הראל, הפקולטה למתמטיקה ומדעי המחשב, מכון ויצמן למדע, ונשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

דברי פתיחה:
פרופ' גילי דרורי | יו"ר ומנחת המפגש, "בשער" והאוניברסיטה העברית בירושלים

פאנל בהשתתפות:
ד"ר ראויה אבורביעה, בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית ספיר
ד"ר דנה ברנט, עמיתת מחקר, מכון בס״א, אוניברסיטת בר אילן
פרופ' אבנר דה-שליט, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית
פרופ' פנינה מוצפי-האלר, מחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב ונשיאת האגודה האנתרופולוגית הישראלית

שאלות מהקהל

מפגש שני: חופש אקדמי במחקר

יו"ר והנחיית המפגש: פרופ' שמעון ינקלביץ' ופרופ' חגית מסר-ירון

תוכן המפגש: חופש אקדמי במחקר ובהוראה אמור להבטיח שההוראה והמחקר מתבצעים ללא תלות, ללא פחד וללא חשש מאפליה או פגיעה. הוא כולל את הזכות לבחור את נושאי המחקר וההוראה, את אופיים ואת התנהלותם ללא תכתיבים. במפגשים 2+3  נבחן מה האתגרים והאילוצים – חיצוניים ופנימיים – על חופש אקדמי זה. האם יש מגבלות שראוי לשים, מה הגבולות ומה הכלים לקביעת הגבולות והקווים האדומים.
יום שלישי ה-14.6.22 בשעות 18:30-16:00, בזוםה
תוכנית המפגש:

ברכות
ד"ר ורד אריאל נהרי, מנכ"לית "בשער"
פרופ' עירד יבנה, מנכ"ל מוסד שמואל נאמן בטכניון, וחבר בפורום השכלה גבוהה "בשער"

מושב ראשון: על חופש המחקר ואילוצי כלכלה-תיקצוב מחקר, תיעדוף תחומי מחקר,  מסחור הידע וממשקים עם התעשיה וגופים ציבוריים.

פרופ' שמעון ינקלביץ' | יו"ר ומנחה המושב; יו"ר פורום השכלה גבוהה "בשער", אוניברסיטת תל אביב, לשעבר רקטור אוניברסיטת תל אביב

פאנל בהשתתפות:
פרופ' אהוד גזית, בית הספר שמוניס למחקר ביו-רפואי וחקר הסרטן והמחלקה למדע והנדסה של חומרים, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' דניאל זייפמן, המחלקה לפיסיקת של חלקיקים ואסטרופיזיקה, מכון ויצמן למדע. יו"ר ההנהלה האקדמית של הקרן הלאומית למדע, לשעבר נשיא מכון ויצמן למדע
מר אבי חסון, מנכ"ל Start-Up Nation Central
פרופ' שולמית מיכאלי, סגנית נשיא למחקר אוניברסיטת בר אילן
עו"ד נאוה סברסקי-סופר, דירקטורית ומומחית לחדשנות ויזמות. לשעבר מנכ"לית יישום, סגנית נשיא בנוברטיס העולמית ושותפה בקרנות הון סיכון מובילות.

שאלות מהקהל

מושב שני: על גבולות חופש המחקר – מגבלות של אתיקה, חברה וחסמים של תקינות פוליטית; ומנגנוני התנהלות ובקרה ראויים מולם.

פרופ' חגית מסר-ירון | יו"ר ומנחה, אוניברסיטת תל אביב;  לשעבר נשיאת האוניברסיטה הפתוחה וסגנית למו"פ באוניברסיטת תל אביב

פאנל בהשתתפות:

פרופ' אבי ישראלי, המדען הראשי במשרד הבריאות וראש הקתדרה ע"ש ד"ר ג'וליאן בביה"ס לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה
פרופ' משה מאור, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' יצחק (יאני) נבו, המחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

שאלות מהקהל

מפגש שלישי: חופש אקדמי בהוראה

יו"ר והנחיית המפגש: פרופ' עירד יבנה ופרופ' יערה בר-און

תוכן המפגש: חופש אקדמי במחקר ובהוראה אמור להבטיח שההוראה והמחקר מתבצעים ללא תלות, ללא פחד וללא חשש מאפליה או פגיעה. הוא כולל את הזכות לבחור את נושאי המחקר וההוראה, את אופיים ואת התנהלותם ללא תכתיבים. במפגשים 2+3  נבחן מהם האתגרים והאילוצים – חיצוניים ופנימיים – על חופש אקדמי זה. האם יש מגבלות שראוי לשים, מה הגבולות ומה הכלים לקביעת הגבולות והקווים האדומים.
יום רביעי, ה-26 באוקטובר 22 | 18:30-16:00 | בזום
תוכנית המפגש:

ברכות
ד"ר ורד אריאל נהרי, מנכ"לית "בשער"
פרופ' חגית מסר-ירון, יו"ר "בשער"

מושב ראשון: מה מקומו של חופש אקדמי בהוראת לימודים פרופסיונליים?

קיים הבדל בין לימודים המכוונים להכשרה פרופסיונלית / מקצועית לבין אלה המיועדים להעשרה אינטלקטואלית ואוריינות אקדמית גרידא. ברקע לימודים פרופסיונליים עומדת דמות הבוגר.ת כבעל.ת מקצוע ומומחה.ית בתחום העיסוק. כשלימודים פרופסיונליים נבחנים דרך עדשת החופש האקדמי בהוראה, מתחייבת התייחסות לשאלות, בהן, מי מוסמך.ת לקבוע מה המיומנויות שצריך להוכיח על מנת לקבל אישור לעסוק במקצוע? מהו הרף הנדרש ומי המסמיך.ה? ובתוך כך, מהם גבולות החופש של המרצה לסטות מהדרישות הפורמליות של הקורסים שהוא.יא מלמד.ת?

פרופ' עירד יבנה | יו"ר ומנחה המושב, מנכ"ל מוסד שמואל נאמן בטכניון, וחבר בפורום השכלה גבוהה "בשער"

פאנל בהשתתפות (סדר א-ב):
מר ניסן אוחנה, הפקולטה למדעי המחשב, הטכניון
פרופ' רבקה כרמי, לשעבר נשיאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' יוסי רוזנוקס, בית הספר להנדסת חשמל, אוניברסיטת תל-אביב וחבר המועצה להשכלה גבוהה
פרופ' לילך שגיב, סגנית הרקטור, בית הספר למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית, ירושלים

 

מושב שני: חרויות המרצה בין עובדות ודעות במדעי החברה והרוח

במדעי החברה והרוח כל דיון תיאורטי עוסק בשאלות של החברה האנושית ולכן מעלה סוגיות ערכיות ופוליטיות בהכרח, שאין עליהן הסכמה. החופש האקדמי נדרש בתחומים אלו במיוחד ובה בעת חרויות הדובר עומדות תמיד מול פגיעה אפשרית בציפור נפשם של אחרים. נושאי הלימוד מחייבים התייחסות להיבטים השנויים במחלוקת. כל אמירה, מושג, הגדרה יכולים להיות טריגר לפגיעה אפשרית. כך נוצרים עימותים המתלקחים לעתים קרובות או לחילופין צנזורים עצמיים, מתוך רצון לרצות את כולם. מה המחיר של התהליך הזה? האם אפשר להימנע מעיסוק בנושאים שנויים במחלוקת? המושב ידון בסוגיות אלה.

פרופ' יערה בר-און | יו"ר ומנחת המושב, דיקנית בית הספר לחינוך, המכללה למינהל, לשעבר נשיאת מכללת אורנים

פאנל בהשתתפות (סדר א-ב):
מר עומר בן יעקב, עיתונאי "הארץ"
ד"ר יעל ברדה, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית ועמיתת מחקר בבית הספר קנדי לממשל באוניברסיטת הרווארד
ד"ר מהא כרכבי-סבאח, חברת סגל במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ויו"ר המרכז הרב-תחומי לחקר המשפחות אוניברסיטת בן-גוריון
פרופ' עמית שכטר, נשיא מכללת אורנים

מפגש רביעי: אקדמיה בעולם משתנה - ערכים, גבולות וקווים אדומים

אקדמיה בעולם משתנה – ערכים, גבולות וקווים אדומים | יו"ר ומנחה פרופ' אהרן צ'חנובר
המפגש התקיים ב-26 בדצמבר 2022

המאה ה-21 על השינויים הטכנולוגיים והחברתיים המהירים החלים בה, מציבה אתגרים חדשים בפני האקדמיה בחברה בכלל, ובפני האתוס האקדמי וערכי האקדמיה, לרבות חופש אקדמי במובנו הרחב בפרט. אלו באים לידי ביטוי במחקר, בהוראה ובממשק עם הקהילה והחברה.
המפגש הראשון בסדרה הוקדש לבחינת גבולות ערכי האקדמיה, לרבות חופש אקדמי, נוכח אתגרים הנובעים מתנאים חברתיים של קיטוב ומשבר. המפגש השני הוקדש לדיון באילוצים הכלכליים, החברתיים והציבוריים והגבולות האתיים על ערכי האקדמיה, לרבות חופש אקדמי. המפגש השלישי הוקדש לאילוצים וגבולות על ערכי האקדמיה, לרבות חופש אקדמי בהוראה בכלל ובהוראה הפרופסיונלית בפרט.

 
 

במפגש הנוכחי והמסכם של הסדרה, על התובנות שעלו בה, נדבר על "ערכים, גבולות וקווים אדומים" ונבחן אותם מנקודות מבט שונות: אקדמית, פוליטית, משפטית, תעשייתית ופילוסופית. מטבע הדברים תהיינה אלו נקודות מבט ישראליות, אך חלקן רלוונטי לנעשה באקדמיה באשר היא.

תוכנית המפגש:

ברכות
ד"ר ורד אריאל נהרי, מנכ"לית "בשער"

דברי פתיחה:
פרופ' אהרן צ'חנובר,  יו"ר ומנחה המפגש, הטכניון, חתן פרסל נובל בכימיה (1984) ו"בשער"

פאנל בהשתתפות (סדר א-ב):

-גב' אניה אלדן, מנכ"ל נורי ונצ'רס; לשעבר סמנכ"ל רשות החדשנות
-פרופ' חיים גנז, פילוסופיה של החוק, המוסר והמדינה; הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
-עו"ד עדנה הראל, המכון הישראלי לדמוקרטיה; לשעבר ראש תחום יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים
-פרופ' פרץ לביא, הפקולטה לרפואה, הטכניון; יו"ר המועצה הלאומית למחקר ופיתוח (מולמו"פ); לשעבר נשיא הטכניון
-גב' לימור לבנת, לשעבר שרת החינוך ויו"ר המל"ג, שרת התקשורת ושרת התרבות והספורט

דילוג לתוכן