ישראל במלחמה | "בשער" מגיב | אוקטובר 2023

בתקופה קשה זו, ארגון "בשער" לקח על עצמו משימה:

בעקבות המתקפה הרצחנית של החמאס בשבת האיומה ומאז ה-7.10.23 פורסמו מנשרים וניירות עמדה מגופים בקהילה האקדמית ברחבי העולם, לרבות מוסדות להשכלה גבוהה, אגודות, התארגנויות, ומכונים.  בחלקם חסר גינוי נחרץ לטבח האזרחים בישראל ויש ניסיון ליצור סימטריה בין תקיפת החמאס לבין תגובת ישראל.

החלטנו להגיב לאמירות כאלו בשם ארגון "בשער" ולמעלה מ-2000 חברי הקהילה האקדמית החברים בו. 

אם הגיעו/מגיעים לידיכםן, או לידיעתכםן פרסומים פומביים מתוך הקהילה האקדמית ברחבי העולם שלדעתכםן מתאים שנגיב עליהם ברוח תגובות אלה, אתם מוזמנים לפנות לוורד אריאל נהרי במייל vered@bashaar.org.il.

תודה מראש על שיתוף הפעול.

In this difficult time, 'Bashar' has undertaken an initiative:

In the wake of Hamas’ genocidal attack on Israel on October 7, 2023  and since, various messages and position papers have been disseminated by entities within the global academic community, including higher education institutions, associations, organizations, and institutes. Regrettably, some of these publications lack a firm condemnation of the civilian massacre in Israel and attempt to draw a false equivalence between the Hamas attack and Israel's response.

We have decided to issue responses to such statements on behalf of the 'Bashar'  and its over 2000 community members. 

If you come across any publications from the global academic community that you believe a such response is necessary, please do not hesitate to reach out to Vered Ariel-Nahari vered@bashaar.org.il.

Thank you in advance for your collaboration.

להוספת חתימה על עצומות של אנשי ונשות אקדמיה מהארץ ומהעולם בנושאים שונים יש ללחוץ על הקישור הזה

To add signatures to petitions of academics from Israel and abroad on various issues, click on this link

מהתגובות של "בשער":

דילוג לתוכן