ישראל במלחמה | הקהילה האקדמית מגיבה

בעקבות המתקפה הרצחנית של החמאס בשבת האיומה ומאז ה-7.10.23 פורסמו מנשרים וניירות עמדה מטעם גופים בקהילה האקדמית ברחבי העולם, לרבות מוסדות להשכלה גבוהה, אגודות, התארגנויות ומכונים. בחלקם חסר גינוי נחרץ לטבח האזרחים בישראל, יש ניסיון ליצור סימטריה בין תקיפת החמאס לבין תגובת ישראל, יש חד צדדיות ואף הצדקה של טבח החמאס בישראל.

בעמוד זה מרוכזות עצומות* של האקדמיה בישראל ובעולם וניתן לחתום עליהן דרך הקישורים.

  לבקשת הוספת קישור לחתימה על עצומה ניתן לפנות באמצעות המייל: vered@bashaar.org.il

תודה מראש על שיתוף הפעולה.
"בשער" ו-7Oct-Academic Task Group 

עמוד התגובות של "בשער" לפרסומי גופים אקדמיים בעולם בקישור זה

*ארגון "בשער" מארח את התוכן בהתאם לעקרונותיו ואינו אחראי לתוכנן של העצומות המובאות כאן.

In the wake of Hamas’ genocidal attack on Israel on October 7, 2023 and since, various messages and position papers have been disseminated by entities within the global academic community, including higher education institutions, associations, organizations, and institutes. Regrettably, some of these publications lack a firm condemnation of the civilian massacre in Israel, attempt to draw a false equivalence between the Hamas attack and Israel's response, present a one-sided perspective or even justify the Hamas massacre in Israel.

Here you can find petitions* of the academia in Israel and abroad that you can sign.

→ For a request to add a link to sign a petition, you can contact via email:  vered@bashaar.org.il.

Thanks in advance for your cooperation.

BaShaar & 7Oct-Academic Task Group 

See BaShaar's responses to publications of the academia abroad via this link

*BaShaar hosts the content in accordance with its principles and is not responsible for the content of the petitions presented here.

עצומות לחתימה | Petitions to Sign

דילוג לתוכן