תמיכה בישראל | Solidarity with Israel

מוסדות אקדמיים בעולם שגינוי באופן נחרץ את המתקפה הרצחנית של חמאס על ישראל ב-7 באוקטובר 2023.
אנו מבקשים להודות להם על התמיכה.

אנא עזרו לנו להשלים את הרשימה. שלחו לנו הצהרות אקדמיות נוספות שמגנות בנחרצות את החמאס למייל: bashaar@bashaar.org.il

*ארגון "בשער" מארח את התוכן בהתאם לעקרונותיו ואינו אחראי לתוכנן של ההצהרות המובאות כאן.

Non-Israeli academic institutions that expressed their unequivocal condemnation of Hamas’ genocidal attack on Israel on October 7, 2023.
We wish to thank them for their solidarity.

Please help us complete the list. Send us additional academic statements that unequivocally condemn Hamas, to: bashaar@bashaar.org.il

BaShaar hosts the content in accordance with its principles and is not responsible for the content of the statements presented here.

קבוצת האוניברסיטאות U15 בגרמניה | The German U15 – leading research-intensive universities

U15* | #StandWithIsrael Wir verurteilen die menschenverachtenden Terrorangriffe gegen Israel aufs Schärfste. Unsere Sorgen und unsere Gedanken gelten den Menschen vor Ort, darunter so viele Kolleg*innen und Freund*innen. * German U15: Free University of Berlin, Humboldt University of Berlin, University of Bonn, Goethe University of Frankfurt, Albert Ludwig University of

קרא עוד »

אוניברסיטת אינסברוק, אוסטריה, המחלקה לארגון ולמידה | University of Innsbruck, Department of Organisation and Learning

Stand with Israel. Please help! We wholeheartedly condemn the horrifying terror attacks carried out by Hamas against Israel. We stand in solidarity with Israel and our sympathy goes out to the many victims of this terrible terror, their families and loved ones, our Israeli friends and our colleagues with whom

קרא עוד »

אוניברסיטת קרל פון אוסייצקי באולדנבורג, גרמניה | Carl von Ossietzky University of Oldenburg

Kein Platz für Antisemitismus 20.11.2023 Solidarität mit unseren israelischen Partnern Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg ist entsetzt über die terroristischen Angriffe auf Israel. Wir sind tief bestürzt und schließen uns der Stellungnahme der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) mit Nachdruck an. Unser Mitgefühl gilt den vielen Opfern und ihren Angehörigen. Wir pflegen enge und

קרא עוד »
דילוג לתוכן