הצעת יוזמה ל"בשער"

לתשומת לב התהליך המפורט כאן מתייחס לכל יוזמה להוציא יוזמה להצעת ניירות עמדה לאימוץ על ידי "בשער" – אפשרות הפתוחה רק לחברות ולחברי קהילת "בשער" על פי המפורט כאן.

אנו מעודדים יוזמות והצעות לשיתופי פעולה של חברי וחברות קהילת "בשער" וכן של גופים/ארגונים שונים.

על מנת שנוכל לבחון ולתת מענה ליוזמות השונות אנו מבקשים למלא את הטופס שבקישור הזה באופן מפורט – ככל שיהיו לנו יותר פרטים על היוזמה המוצעת נוכל לקבל החלטה בצורה מושכלת יותר.

נדגיש שהטופס אינו מיועד ליוזמות הנוגעות להצעת ניירות עמדה (לגבי אלה יש פרוצדורה נפרדת – כמפורט בראש העמוד).

 יוזמה מוצעת תיבחן על פי כמה קריטריונים ובעיקר:
1. היוזמה עולה בקנה אחד עם מטרות בשער (המפורטת בתקנון העמותה שבקישור זה)
2. "לבשער" המשאבים הנדרשים לצורך מימוש היוזמה המוצעת.

אפשרויות מימוש:
1. אימוץ היוזמה לתוכנית העבודה של "בשער"  – היוזם.ת יוזמנו לקחת חלק במימוש
2. חסות של "בשער" – אחריות המימוש על היוזם.ת, בתמיכת "בשער" כפי שיוצע בתגובה ליוזמה המוצעת.
3. אי מימוש

תשובה מ"בשער"
1. תשובה מ"בשער" לגבי היוזמה המוצעת כאן תתקבל תוך 4 שבועות מיום הגשת ההצעה
2. במקרה של קבלת היוזמה, בתשובה יפורטו אופן המימוש עליו הוחלט, רמת  המעורבות של היוזם.ת ורמת מעורבות "בשער".

תשובת היוזם.ת
על היוזם.ת להגיב לתשובת "בשער" תוך 4 שבועות מהיום שבו נשלחה אליו.ה.

תודה רבה!

צוות "בשער" 

שאלות/הבהרות ניתן להעביר במייל: bashaar@bashaar.org.il

דילוג לתוכן