פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

English text will follow

אודות הפורום

בפורום חברות וחברים בעלי.ות עמדות אקדמיות שונות לגבי פרטי הרפורמות השונות שהציעה הממשלה ה-37 לשינוי שיטת המשטר בישראל.
לפיכך, ניירות העמדה או חומרים מקצועיים אחרים המופקים על ידי הפורום משקפים את העמדה הרווחת בקרב החברים.ות, גם אם אינם על דעת כולםן.
עם זאת, אנו מאוחדים.ות בדעה כי יש במכלול ההצעות של הממשלה – שעניינן מתקפה חסרת תקדים בחומרתה על עצמאות השפיטה, הייעוץ המשפטי, המשטרה, הצבא, והשידור הציבורי – כדי לפגוע באופן חמור בשלטון החוק ובאופייה הדמוקרטי של ישראל.
לפיכך, חברנו לפורום זה כדי להעמיד לרשות הציבור את חוות דעתנו המקצועית בשעה הרת גורל זו.

פירוט מורחב על פעילות הפורום ופרסומיו בקישור זה 

About the Forum

Members of the Israeli Law Professors’ Forum for Democracy, hold different academic views regarding the details of the various reforms proposed by Israel’s 37th Government to change Israel’s democratic regime.

However, we are united in the opinion that the host of the government's proposals – which are an unprecedentedly severe attack on the independence of the judiciary, the Attorney General and government legal advisors, the police, the military, and public broadcasting – will seriously damage the rule of law and Israel's democratic character.

Therefore, we joined this forum to make our professional opinion available to the public at this fateful time. The position papers or other professional materials produced by us reflect the prevailing position among the members, even if they are not unanimous. The list of Forum’s members can be found below.

For more details and the forum's publication please follow this link 

תרומה ייעודית לפעילות הפורום

התרומות מוכרות לצורך זיכוי מס (סעיף 46).

ניתן לתרום תרומה ייעודית לפעילות הפורום באשראי (כרטיס אשראי, ביט, גוגל) דרך קישור זה או באמצעות העברת בנקאית על פי הפרטים הבאים:

בעת ביצוע ההעברה יש לציין בהסבר המלווה: לפורום משפטים

פרטי חשבון בנק:

מוטב: בשער – קהילה אקדמית למען החברה בישראל
בנק: הפועלים (12)
סניף: 567 בית אסיה
חשבון מספר: 298612

כדי שנוכל לקשר אליך את התרומה ולשלוח לך קבלה, נבקש:

1. להוסיף להעברה טקסט הסבר הכולל: שם מלא + הכיתוב: תרומה לפורום משפטים 

2.  למלא את הטופס הקצרצר שבקישור זה

או

לשלוח מייל ל: bashaar@bashaar.org.il הכולל את הפרטים הבאים:
שם מבצע/ת ההעברה
ציון: תרומה לפורום המשפטים
סכום התרומה
יום ביצוע העברת התרומה
מספר טלפון
על שם מי לרשום את הקבלה

קבלה תישלח בסוף החודש במייל חוזר.

Donations to the Forum

Donations to the forum's activity can be made through a bank transfer

When making the bank transfer, please add an comment: Donation to the Law Forum

Donations are tax-deductible in Israel (section 46)

:Bank account details

Beneficiary: Bashaar – Academic Community for Israeli Society

Bank: Hapoalim (12)

Branch: 567

Account number: 298612

In order for us to link the donation to you and send you a receipt, we need  the following: a

A.  Please add an explanatory text to the bank transfer: full name + note: for the law forum

B. Fill out the short form through this link

or

Send us an email to: bashaar@bashaar.org.il which included the following details: a

Full name

Note: Donation to the Law Forum

Donation amount

Bank transfer date

Phone Number

Name of donor for the receipt (full name of full legal name of your organization

A receipt will be sent at the end of the month by return email

דילוג לתוכן