ב-3.4.2022  התקיימה פגישה עם נשיא המדינה יצחק הרצוג על מנת להציג לו את היוזמה החדשה בממשק אקדמיה-תעסוקה.
הציגו את היוזמה: פרופ' חגית מסר ירון – יו"ר "בשער", מר עמוס שפירא – מוביל היוזמה ב"בשער", ד"ר ורד אריאל נהרי – מנכ"לית "בשער" וד"ר רון תומר – נשיא התאחדות התעשיינים.

בעקבות המפגש כתב נשיא המדינה מכתב תמיכה ביוזמה. 
לרשימת חברי ועדת ההיגוי של היוזמה

יוזמת אקדמיה-תעסוקה | מכתב תמיכה מנשיא המדינה

לפורמט PDF: מכתב נשיא המדינה על יוזמת אקדמיה-תעסוקה

דילוג לתוכן