עמדת "בשער" בנושא החלטת אוניברסיטת בר אילן למנוע הזמנת נציג של "שוברים שתיקה" לדבר במפגש למען שוויון וזכויות אדם | 11.5.23

עמדת "בשער" בנושא:

החלטתה של אוניברסיטת בר-אילן שלא לאפשר הזמנת נציג של ארגון "שוברים שתיקה"
להשמיע דברים במפגש שעיקרו פעילות למען שִוויון וזכויות אדם

ארגון "בשער – קהילה אקדמית למען החברה בישראל" רואה בחומרה ובדאגה את החלטתה של אוניברסיטת בר-אילן שלא לאפשר הזמנת נציג של ארגון "שוברים שתיקה" להשמיע דברים במפגש שעיקרו פעילות למען שִוויון וזכויות אדם.

בימים קשים אלה של מאבק על אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל, קשה שבעתיים לשמוע שמוסד אקדמי פועל באופן שמנוגד בצורה כל כך קיצונית לחופש הביטוי ולזכותם של תלמידיו ועובדיו להיחשף למגוון הדעות הקיים בחברה הישראלית לרבות אלה הנמצאות במחלוקת, ובתנאי שאלו אינן מייצגות דעות שתומכות בטרור, אלימות, גזענות וכו'.

ארגון "בשער" יוצא נגד כל פעולה שמטרתה השתקה או העלמת דעותיו של אדם או ארגון שאין בהם פגיעה בדמוקרטיה. אנו מצפים שמוסדות האקדמיה יהיו בחזית הפעולה למען פתיחות, חירות הדעה והביטוי.

11.5.23

 

******

קישור לנייר העמדה כקובץ: Bashaar_emda_bar ilan shovrim shtika_11.5.23

דילוג לתוכן