עמדת "בשער" בנושא שמירת עצמאותה של הספרייה הלאומית | 27.2.23

עמותת "בשער – קהילה אקדמית למען החברה בישראל" מגנה בתוקף את כוונת הממשלה ושר החינוך לחוקק תיקון לחוק הספרייה הלאומית שייתן לשר שליטה על מינוי תפקידי הניהול בה. זהו מהלך של שינוי החוק שמטרתו להשתלט על הספרייה הלאומית ע״י קביעת הדירקטוריון ובעלי התפקידים.

עמותת "בשער" תומכת ב'מחאת המשוררות/ים והסופרות/ים' ובעמדת האוניברסיטה העברית במאבק על שמירת עצמאותה של הספרייה הלאומית.

החלטה זאת כבר גרמה לתורמים בכלל ולתורמי אוספים בפרט לחשוב מחדש על קשריהם עם הספרייה הלאומית.

הספרייה הלאומית הינה מוסד לאומי בעל חשיבות עליונה בשימור והנחלת אוצרות הרוח הישראליים והיהודים לדורותיהם והעמדתם לרשות חוקרים ומומחים. לספרייה הלאומית זיקה חזקה בתפקידה ובפעילות שלה לאקדמיה. היא חייבת לפעול באופן חופשי וללא התערבות פוליטית.

התערבות הממשלה, כפי שבאה לידי ביטוי בתיקון המוצע לחוק הספרייה הלאומית, הינה התערבות בוטה בעצמאות המוסד והחופש שניתן לו לפעול במסגרת החוק.

אופן פעולה זה מדאיג מאוד ומעלה את החשש מהתערבות דומה בעתיד גם בגופים המנהלים את המוסדות האקדמיים בארץ.

עמותת בשער קוראת להימנע מפוליטיזציה של מוסדות תרבות, מדע ורוח ולשמור על עצמאותם כתנאי לשגשוגם וקוראת לשר החינוך יואב קיש למשוך את הצעת החוק הזאת.

27 פברואר 2023

 

******

קישור לנייר העמדה כקובץ: עמדת בשער בנושא שמירת עצמאותה של הספרייה הלאומית 27.2.23

דילוג לתוכן