גילוי דעת המרכז האקדמי רופין | 23.1.23

קישור לגילוי דעת_המרכז האקדמי רופין_23.1.22 ורשימת החותמים.ות

גילוי דעת
אנו, חברי וחברות סגל במרכז האקדמי רופין, עוסקים בהוראה, מחקר ומנהלה במוסד שבו הסגל האקדמי,
הסגל המנהלי, הסטודנטים והסטודנטיות, מגיעים מכל הקבוצות בחברה בישראל – ערבים ויהודים, נשים
וגברים, דתיים וחילוניים, סטרייטים ולהטב"קים, ילידי הארץ ומהגרים.
אנו כותבים מסמך זה תוך דאגה עמוקה מהקולות הקוראים לשינויים משטריים וחוקתיים שיפגעו בהפרדה
ובאיזון הקיים בין הרשויות בישראל, וכן באופייה הדמוקרטי והשוויוני של המדינה. זאת, תוך שימוש בשיח
מפלג ומדיר.
אנו קוראים לממשלת ישראל לשמור על עצמאות הרשות השופטת ולהגן על ערכי הדמוקרטיה והשוויון .
כדי שמדינת ישראל תמשיך לצמוח ולשגשג, יש צורך בעצמאות המחשבה ובביקורת מתמדת, בין היתר כלפי
השלטון. חשיבה ביקורתית היא גם הבסיס להתפתחות המדע, והיא תורמת משמעותית להפיכתה של ישראל
למדינה מובילה בתחומים רבים. לשם כך יש לעודד שיח מכיל, שוויוני ומשתף, ולהימנע מפעולות המעודדות
הדרה ואפליה של קבוצות כלשהן בחברה. אנו קוראים לפוליטיקאים, לאנשי ציבור ולכל מי שעוסקים בחינוך
או מהווים דוגמה לדור העתיד, לפעול ככל האפשר להנחלת ערכים של פלורליזם, סובלנות ומגוון, המהווים
בסיס לחברה יציבה ומתקדמת.
נמשיך בדרכנו לחינוך בוגרינו לסובלנות, למחשבה ביקורתית ולמצוינות אקדמית, ונמשיך לבצע מחקרים
תאורטיים ויישומיים, שיקדמו את המדע ואת החברה בישראל בהיבטים שונים תוך הקפדה על ערכי השיוויון,
הדמוקרטיה, הגיוון וההוגנות.
על כן, באנו על החתום, מרצים ואנשי סגל מנהלי במרכז האקדמי רופין :

דילוג לתוכן