זמינה לצפייה הקלטת מפגש: מל"ג, ות"ת והממשלה – על משילות ההשכלה הגבוהה בישראל | פרופ' חגית מסר-ירון | 12.12.22

מפגש בנושא:

מל"ג, ות"ת והממשלה – על משילות ההשכלה הגבוהה בישראל

עם פרופ’ חגית מסר ירון, יו”ר "בשער"; אוניברסיטת תל-אביב
יום שני, ה-12 בדצמבר 2022 | 20:00-19:00

מנגנוני משילות ההשכלה הגבוהה בישראל, ובראשם המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) והוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת), גובשו ומוסדו לפני עשרות שנים, כאשר פני ההשכלה הגבוהה היו שונים לחלוטין.
בשנת 2013 מינתה הממשלה ועדה ציבורית לבחון את המנגנונים האלו ואת האפשרות לעדכנם. הוועדה הגישה דוח ביולי 2014. הדוח אומץ ואף גובש להצעת תיקון לחוק המל"ג, אך הממשלה שהוקמה לאחר בחירות 2015 עצרה את אימוצה ויישומה.

במפגש ניתנה סקירה של המצב לפני הקמת הוועדה ולאחריה, הוצגו עיקרי הדוח תוך בחינת השאלה האם הם עדיין רלבנטיים וישימים, וזאת אל מול אלטרנטיבות שונות, בכללן "שב ואל תעשה". בחלקו השני של המפגש השיבה פרופ' מסר ירון לשאלות הקהל.

חגית מסר ירון, היא פרופ' להנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב. בין יתר תפקידיה היא שימשה בעבר כסגנית יו"ר מל"ג, מדענית ראשית של משרד המדע והטכנולוגיה, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה וסגנית הנשיא למו"פ באוניברסיטת תל-אביב. בנוסף לפעילותה הפורמלית באקדמיה, היא מתעניינת ועוסקת במדיניות מדע והשכלה גבוהה, בקידום נשים במדע וטכנולוגיה, ובאתיקה של מדע וטכנולוגיה. בנושאים אלו הרצתה, כתבה ופרסמה במגוון מסגרות לרבות ספרה הקפיטליזם של הידע"  שפורסם בשנת 2008.

 

דילוג לתוכן