ארגון "בשער" דוחה בתקיפות את החלטת קבינט הקורונה הקובעת את האופן שבו ייערכו בחינות במוסדות להשכלה גבוהה

גילוי דעת

ארגון "בשער – קהילה אקדמית למען החברה בישראל" דוחה בתקיפות החלטת קבינט הקורונה מיום 29.6.2020, שהתקבלה בתמיכת השר להשכלה הגבוהה, הקובעת את האופן שבו ייערכו בחינות במוסדות להשכלה גבוהה.
זכותה ואף חובתה של הממשלה לדאוג לבריאות האזרחים לנוכח הקורונה ולקבוע כללים שקופים וברורים והנחיות מחייבות על רמת האינטראקציה החברתית והיקפה בתנאים סביבתיים שונים.
חובתם של המוסדות להשכלה גבוהה לעמוד בכללים ולהבטיח בריאות הסטודנטים.
יחד עם זאת, ההחלטה על אופן, היקף, ותוכן הבחינות הינה בסמכותו הבלעדית של כל מוסד ומוסד והיא פועל יוצא מהחופש האקדמי האישי והמוסדי, והמחויבות של כל מוסד להשכלה גבוהה לרמה האקדמית של הלימודים, לציונים ולתארים שהוא מעניק.
עמותת "בשער" קוראת לממשלה, למל״ג ולראשי המוסדות להשכלה גבוהה לשמור על החופש האקדמי ולאפשר לכל מוסד, במגבלות הכללים וההנחיות הבריאותיות שייקבעו ע״י הממשלה, להחליט בעצמו על האופן שבו ייערכו הבחינות בצורה המיטבית, כך שהציון ישקף נאמנה את רמתו האקדמית והידע של כל סטודנט.

עמותת "בשער" קוראת לממשלה, למל״ג ולראשי המוסדות להשכלה גבוהה לשמור על החופש האקדמי ולאפשר לכל מוסד, במגבלות הכללים וההנחיות הבריאותיות שייקבעו ע״י הממשלה, להחליט בעצמו על האופן שבו ייערכו הבחינות בצורה המיטבית, כך שהציון ישקף נאמנה את רמתו האקדמית והידע של כל סטודנט.
דילוג לתוכן