מכתב מ"בשער" ליועץ המשפטי לממשלה

ארגון "בשער- קהילה אקדמית למען החברה בישראל" עוסק בסוגיות הקשורות להשכלה הגבוהה בישראל וחוסנה כחלק מפעילותו למען החברה בישראל.

בעקבות ידיעות בנושא החלטת שר החינוך לפסול את מינויה של פרופ' כרמי לוועדה לתכנון ותקצוב, נשלח מכתב (קישור) מ"בשער" ליועץ המשפטי לממשלה.

בהמשך להודעה הקודמת ליועץ המשפטי לממשלה (קישור) אנו מדגישים כי בהיעדר הליך סדור ושקוף, הבענו כבר בעבר חשש למינוי שאינו ראוי בוועדה לתכנון ותקצוב והנה נראה, על רקע פרסומים מן העת האחרונה, כי אשר יגורנו בא לנו: שר החינוך החליט לפסול מועמדת ראויה – ברמה האישית, המקצועית, הניהולית והאקדמית, שמועמדותה נתמכה ע"י ועד ראשי האוניברסיטאות, שמעמדה האקדמי בעולם והשפעתה על מערכת ההשכלה הגבוהה בארץ אינם שנויים במחלוקת. עפ"י הפרסומים ומקורות יודעי דבר הבסיס לפסילה הוא חתימתה של פרופ' כרמי, בהיותה יו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות, על מכתב במסגרתו התנגד ועד ראשי האוניברסיטאות להקמת הפקולטה לרפואה באוניברסיטת אריאל.

העובדה כי מדובר במכתב שנשלח לפני שנים רבות, מכתב שביטא את עמדת ועד ראשי האוניברסיטאות ולא היה מכתב אישי, כאשר חלוף הזמן הביא עמו שינוי נסיבות ואוניברסיטת אריאל הינה אוניברסיטה פעילה, כמו גם פרסומים הנוגעים לדעות הפוליטיות המיוחסות לפרופ' כרמי, מעוררים חשש כבד כי גם מניעים פוליטיים כלליים עמדו בבסיס החלטת הפסילה. גם אם אין מדובר בהחלטה שהמניע שלה היה עמדות פוליטיות כלליות המיוחסות לפרופ' כרמי, אלא החלטה שמטרתה לנטרל אפשרות להבעת דעות באופן חפשי בסוגיית אוניברסיטת אריאל (או בכל סוגיה אחרת העומדת על סדר היום של מערכת ההשכלה הגבוהה בארץ) הדבר מצריך בירור ראוי.

המכתב אשר נשלח ליועץ המשפטי לממשלה מבקש לבחון את תקינות נושא זה.

בברכה,

ראשי וחברי עמותת בשער.

מכתב בנושא החלטת שר החינוך, הרב רפי פרץ, לפסול את מועמדות פרופ' רבקה כרמי כחברה בוועדה לתכנון ותקצוב
דילוג לתוכן