מכתב מטעם "בשער" ליועץ המשפטי לממשלה

ארגון "בשער- קהילה אקדמית למען החברה בישראל" עוסק בסוגיות הקשורות להשכלה הגבוהה בישראל וחוסנה כחלק מפעילותו למען החברה בישראל. .

בעקבות ידיעות בנושא מינויים לועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) שליד המועצה להשכלה גבוהה, נשלח מכתב מ"בשער" (קישור) ליועץ המשפטי לממשלה.

במכתב מתבקש היועמ"ש לבחון את סוגיית המינויים לות"ת אל
מול החשש לפגיעה ביכולתה של ות"ת לתפקד כגוף מקצועי ובלתי תלוי, ובמיוחד
להתייחס לשאלת אי הארכת מינויו של פרופ' יוסי שיין בהחלטת שר בממשלת מעבר והחשש
שימונה לו מחליף שאינו מתאים, וזאת ללא קריטריונים לכשירות וללא הליך מינוי שקוף.

אנו מפיצים מכתב זה במטרה לעורר שיח ציבורי ולקדם את העיסוק בסוגיה בוערת זו.

בברכה,

פרופ' חגית מסר-ירון, יו"ר "בשער"

עו"ד אבי רונן, מנכ"ל "בשער"

פרופ' שמעון ינקלביץ', ראש פורום השכלה גבוהה

מכתב ליועץ המשפטי לממשלה מטעם ארגון "בשער" בעניין מינויים לועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת)
דילוג לתוכן