תגובת "בשער" לפניית ועדת ההיגוי לקידום מדעי הרוח של המל"ג

מתוך מחויבותו של ארגון "בשער" לאקדמיה ולחברה בישראל, נענינו לפניית ועדת ההיגוי לקידום מדעי הרוח של המועצה להשכלה גבוהה, להציג עמדה בנושא. ועדת המל"ג הוקמה בנובמבר 2020 על מנת לגבש הצעה לתוכנית עבודה הכוללת המלצות קונקרטיות, תיעדוף, לו"ז ואופני יישום לקידום תחום מדעי הרוח בהשכלה הגבוהה. ארגון "בשער" הגיש נייר עמדה התומך בצורך להציב את …

תגובת "בשער" לפניית ועדת ההיגוי לקידום מדעי הרוח של המל"ג לקריאה »