Waters properties

למה מגע עם מים במצב צבירה גזי הנמצאים ב 100 מעלות גורמת לנזק הרבה יותר מאשר הנזק הנגרם ע״י המגע עם מים במצב צבירה נוזלי הנמצאים באותה טמפ׳ 100 מעלות??

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן