RNA בתא המין מצוי רק בביצית?

לאחר שהשלימה את גרעינה, הביצית שולחת RNA לריבוזומים שלה.
האם הRNA מקורו בביצית עוד לפני שהשלימה את הגרעין?
הוא מצוי רק בביצית? (לא בזרעון).

עכשיו גילו כי מולקולות החיים הראשונות על פני כדור הארץ היו תערובת של DNA ו-RNA.
האם מציאותו של RNA בביצית בלבד (כפי שאני משערת) היא הוכחה נוספת שהניקביות היא המין הראשוני, הבסיסי, והזיכריות התפתחה רק בהמשך?

כתיבת תגובה