pH אופטימלי של שמר אפיה

שלום רב,
במסגרת עבודת ביוחקר של תלמידותיי אבקש לדעת מהו טווח PH אופטימלי לפעילות של שמר אפיה מבחינת רמת התסיסה?
תודה רבה

דילוג לתוכן