MgI2 איזה חומר הוא?

שלום אני מתבלבל, הקשר בין היונים MgI2 הוא קשר קוולנטי כי האלקטרו שליליות שונה מאפס ויותר קטנה מ2. (כי המורה לימד אותנו שאם אלקטרו שליליות מעל 2 אז הקשר הוא קשר יוני) ולכן אם הקשר קוולנטי החומר אמור להיות מוליקולרי ולא חומר יוני! אבל בהמסה החומר מתפרק ליונים! אז מה נכון?

האם יודיד המגנזיום הוא חומר יוני או מוליקולרי? ולמה ? מי דומיננטי יותר (הקשר בין האטומים קובע? או המסה שמייצרת יונים? )

תודה

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן