instant ice

שלום
ברצוני לשאול, בקשר לניסוי המפורסם שבו מוציאים מים נוזלים מהמקפיא, ואחרי נקישה על הבקבוק המים קופאים…
ממה שהבנתי זה קשור למוקדי התגרענות. השאלה שלי היא איך ניתן להסביר את התופעה על פי התרמודינמיקה, במונחים של אנטרופיה.
מצ"ב קישור לתופעה:

תודה רבה

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן