ATP וקראטין פוספט

ידוע לי כי א.ט.פ וקראטין פוספט מהווים את האנרגיה המיידת בתאי שריר.האם קראטין פוספט מופיע גם בתאים אחרים שאינם תאי שריר ?על פי הידוע לי לשניהם תפקיד דומה. האם יש השערה מדוע קימות שתי מולקולות בעלות תפקיד דומה בתאי השריר?האם יש יתרון כלשהו לאחת מהמולקולות הללובתודה, ענת יניב

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן