1.פרי צמח הבננה 2. פרח התאנה

האם הבוטניקה יודעת מדוע צמח הבננה מפתח פירות שאין בהם כלל זרעים? (האם זוהי תוצאה של פעולת האדם??)

האם יודעים להסביר את צורתו המיוחדת כל כך של פרח התאנה, מבחינת האינטרס של העץ?

כתיבת תגובה