תרומת דם טבורי

לאחרונה יש פניות לציבור לתרום דם טבורי. מה עושה בית החולים עם השליות וחבלי הטבור של כל הילודים? מדוע אי אפשר להשתמש בהם?

כתיבת תגובה