תפקידי ההמיספירות במוח בהקשר הצד הדומיננטי בגוף

שאלה בעקבות הרצאתו של ד"ר גדעון פינדלר, בהשתלמות הקייץ למורי ביולוגיה:מה הקשר בין היות האדם 'שמאלי' או 'ימני' (צד גוף דומיננטי במוטוריקה) – לתפקידי המיספרות במוח?האם יש על כך מידע?דילוג לתוכן