תפקידו של קורפוס קלוסום

מהי תגליתו של רוג'ר ספרי בענין תפקידו של הקורפוס קלוסום.הסברת זאת בהרצאה שנתת במכון וייצמן ביום עיון ב25.06.07השאלה מופנת לד"ר גדעון פינדלר

דילוג לתוכן