תערובות

האם בלילת עוגה היא תערובת הומגנית או קולואידית וכ"ל בצק

דילוג לתוכן