תסיסה בשמרים

בניסוי שביצענו בדקנו מהי השפעת סוג הסוכר על קצב תסיסה בשמרים. שיערנו כי בין סוכרוז לגלוקוז הקצב המהיר ביותר יהיה בגלוקוז. זאת משום שהסכורוז צריך לעבור קודם פירוק לגלוקוז ופרוקטוז.. לכן הכנסנו לשתי מבחנות שמרים בריכוז ונפח זהים וגלוקוז לעומת סוכרוז שניהם בריכוז 10% (באותו נפח כמובן). התוצאות היו הפוכות קצב התסיסה בסוכרוז היה מהיר יותר.. מדוע? האם ייתכן שריכוז 10% בשני הסוכרים הוא בעצם ריכוז גבוה יותר בסוכרוז כי הסוכרוז מתפרק לשני חד סוכרים שמנוצלים ביעילות ע"י השמרים או שיש סיבה אחרת לכך

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן