תנאים של התחשמלות בכבלי מתח גבוה

שלום.

אני מעוניין לשמוע את דעתם של אחרים בנוגע להיבטים שלהלן:

א. מדוע אדם אינו מתחשמל כאשר הוא רק נוגע בתיל מוליך חשוף, למרות העובדה שזורם דרכו זרם במצב זה ? (הגוף הנוגע מבודד, ואינו מוארק). השאלה היא כמובן, עקרונית בלבד.

ב. כאשר נוגעים בתיל חשוף ביד אחת (הגוף הנוגע מבודד ולא מוארק), האם ניתן נורה המוחזקת ביד השניה דולקת במצב זה ? (שוב, השאלה היא עקרונית, אם כי ראיתי חשמלאים הבטוחים בעצמם, מקצועית, כדי לעשות זאת, ואף לבקש ממך לגעת בהם כאשר בידך השניה אתה מחזיק את הנורה, הנדלקת עקב כך).

ג. הסכנה הטמונה במגע בתיל חשוף במצב מוארק נובעת מהזרם העצום הנוצר עקב המתח הנופל על הגוף, לפי חוק אוהם (מאחר והמתח יכול להגיע למאות ולאלפי וולטים, ואף יותר מכך). האם נכון לומר שהסכנה טמונה בזרם הגבוה ולא במתח הגבוה, מאחר והזרם נושא איתו את הספק האנרגיה, ומפזר אותה באינטראקציה עם כל מוליך הנקרה בדרכו ?

האם הסבר זה מתאר בצורה נכונה ומלאה את המצבים המתוארים ?

תודה רבה, בנצי כהן.

כתיבת תגובה