תכונות כמותיות

האם גנים המקודדים לאותה תכונה נמצאים בתאחיזה או מפוזרים על פני הגנום כולו?

תודה

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן