תחנת החלל הבין לאומית

מאילו חומרים עשויה תחנת החלל הבין לאומית?
מה הדרישות מהחומר המרכיב תחנת חלל?

דילוג לתוכן