תהליך הנשימה בריאות

מהו הגורם הישיר לכניסת אוויר לריאות בעת שאיפה?

הפרש *הריכוזים* בין החמצן שבאוויר החיצוני ובין החמצן שבנאדיות הריאה או הפרש *הלחצים* בין האוויר החיצוני ובין האוויר שבנאדיות הריאה?

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן