תגובת לומינציה

מדוע בתגובת לומינציה בין מי חמצן ולומינול יש פליטה של אור? מה ההסבר הכימי ?
תודה רבה.

דילוג לתוכן