תגובות צמחים לעקת חום

ערכנו ניסוי בו הכנסנו חצי עלה נענע למים רותחים. החלק במים נשאר ירוק ואילו החלק מחוץ למים השחיר החל מפאזת הביניים בין המים לאוויר וכלפי מעלה לכיוון המרוחק מהמים.

האם ההשחרה נובעת משיחרור פוליפנול אוקסידאז? האם יתכן שהוא משתחרר מהתאים בעקבות החום ללא פציעה מכאנית?

דילוג לתוכן