תגובות לומינסנסיות -הארה

תלמידי חוקרים במסגרת מיני מחקר בכימיה על תגובות לומינסנסיות.

הם ביצעו ניסוי בו שינו את המחמצן ע"פ פרוטוקול בו NaClO משמש כמחמצן בסביבה בסיסית (בנוכחות NaOH) . כאשר שינו את המחמצן לKmNO4 או ל KClO3 בסביבה בסיסית התגובה לא התרחשה.

השאלות : 1. מדוע? 2. האם יש מחמצנים אחרים (פרט למי חמצן) שמגיבים בתגובת הארה בסביבה בסיסית? -יש לציין שהתלמידים רוצים לשמור על גורמים קבועים.

דילוג לתוכן