תגובה המתרחשת בעת הוספת חומצה ציטרית לתה

במהלך לימודי הכימיה אני מבצעת עם התלמידים חקר
אחת הקבוצות חקרה את התגובה המתרחשת בעת הוספת חומצה ציטרית לתה. הוספנו חומצה ציטרית בריכוזים שונים ובדקנו איך משתנה הבליעה. בחרנו אורך גל 400 ננומטר שבו הייתה הבליעה המקסימלית של התה.
מתוך התוצאות ראינו ככל שהחומציות הייתה קטנה יותר כלומר ריכוז יוני ההידרוניום קטן יותר הבליעה הייתה גבוהה יותר. מה ההסבר המדעי לזה? ומה התגובה המתרחשת בין יוני ההידרוניום לפינולים בתה האם אכן היא תגובת איסטור?
תודה רבה

דילוג לתוכן