תאי נאדיות הריאה

האם יש מיטוכונדריה בתאי נאדיות הריאה?
האם ישנם תאים שלא זקוקים לאנרגיה כימית זמינה הנוצרת בנשימה תאית או בתסיסה?

כתיבת תגובה