תאי דם לבנים

ברצוני לשאול מדוע קיים "בית חרושת" לתאי דם לבנים בדמות מח העצם אם למעשה יש להם גרעין והם מסוגלים להתרבות?
זאת, בניגוד לתאי דם אדומים שהם חסרי גרעין ולכן ברור מדוע הם חייבים להווצר במח העצם!!

תודה רבה!
רותי ניר

דילוג לתוכן