תאים אלקטרוכימייםבמסגרת ניסויי מעבדה, בנושא תאים אלק טרוכימים עלתה שאלת חקר שבקשה לבדוק אם נתן להחליף את גשר המלח בחוט מוליך מתכתי. לפי מיטב ידעתי לא היה אמור להסגר המעגל ולא היה צריך למדוד מתח בתא נחושת אבץ.אך התלמידה בצעה את הניסוי ומדדה מתח. בדקתי שבתא אין מגע של החוט עם המוטות מתכת, כמו כן בדקנו בחוט ללא בידוד וחוט עם בדוד כשקצהו הטבול בתמיסה חשוף. גם במקרה זה נמדד מתח קטן מהמתח בתא רגיל.האם תוכלו לאמר לי מהו ההסבר לעניין?

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן